facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

Stop depresji

Środa, 27 marca 2024

Udostępnij

Czasem nam, rodzicom, nie udaje się jej rozpoznać. Wydaje nam się, że nic naszym dzieciom nie jest. Myślimy - to przemęczenie, to dojrzewanie. A tymczasem tuż za progiem czai się depresja, która w najgorszym wypadku może zakończyć się tragedią. Róbmy więc wszystko, by jej uniknąć. Każde życie jest na wagę złota...

Dziś przedstawię Radzie Miasta program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków, które uczęszczają do szkół. To kolejny element działań naszych w tej trudnej i często bolesnej materii. Ważną rolę w tej dziedzinie, od kilku lat, odgrywa Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach, który prowadzi m.in. terapie rodzinne i psychoterapie. Lada dzień OPS oficjalnie otworzy Centrum Wspierania Rodzin Pomost, w którym nasi mieszkańcy będą mogli skorzystać m.in. z konsultacji, warsztatów i terapii. 

A my - jako marecki ratusz - chcemy przede wszystkim zapobiegać i wykrywać niepokojące sytuacje. 

Naszym programem profilaktycznym obejmiemy uczniów klas siódmych (grupa ponad 1800 osób), rodziców i opiekunów prawnych, wychowawców klas, pedagogów, psychologów.

W ramach programu zamierzamy przeprowadzić (poprzez podmiot wyłoniony w otwartym konkursie):

  • działania szkoleniowe z zakresu zaburzeń depresyjnych dla wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych:
  • działania z zakresu edukacji zdrowotnej (psychoedukacja) dla rodziców/opiekunów prawnych realizowane poprzez cykl wykładów z zakresu profilaktyki zaburzeń psychicznych
  • działania z zakresu edukacji zdrowotnej (psychoedukacja) dla nastolatków prowadzone przez wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych
  • zaoferujemy także bezpośrednią pomoc dla dzieci, które są zagrożone depresją poprzez wizyty i sesje terapeutyczne
  • zrealizujemy także ogólną kampanię informacyjną

Nasz program uzyskał pozytywną ocenę Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Dziękuję osobom, które go przygotowały. Wierzę, że Rada Miasta przychyli się do naszego wniosku i przyjmie uchwałę. Tak - jak napisałem na wstępie - stop depresji

zdjecie

msg.net.pl mcer.pl marcovia-marki.pl

www.marki.plwww.marki.pl/inwestycjewww.marki.pl/karta