facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

Kontakt

Zapraszam do kontaktu 

burmistrz@marki.pl

Dostępny jestem również na profilach społecznościowych, głównie na portalu Facebook - pod adresem: www.facebook.com/BurmistrzMarek

msg.net.pl mcer.pl marcovia-marki.pl

www.marki.plwww.marki.pl/inwestycjewww.marki.pl/karta