facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

Zostaw 1,5 procent podatku w Markach

Poniedziałek, 19 lutego 2024

Udostępnij

Rozpoczął się sezon rocznych rozliczeń podatku PIT za 2023 rok.

Jak co roku, zachęcamy Państwa do przekazania podczas rozliczania podatku dochodowego 1,5 procenta podatku na rzecz mareckich organizacji pozarządowych. Każda złotówka przekazana na stowarzyszenia z 1,5 procenta jest ważna. Organizacje mogą wydać ją na dowolny cel, zgodnie ze swoją działalnością. Jednym pociągnięciem pióra można zdecydować, komu zaofiarować część naszej obowiązkowej daniny. Sprawmy, aby nasze pieniądze, choć w części wróciły do Marek i wsparły inicjatywy służące naszym mieszkańcom. Niech będzie to element dobrze pojmowanego lokalnego patriotyzmu – daru, który nic nas przecież nie kosztuje.

Marki od wielu lat również przeznaczają środki z budżetu miasta na finansowanie działań podejmowanych przez stowarzyszenia mieszkańców. Wspieramy m.in. organizacje pozarządowe, kluby sportowe oraz seniorów. Nie zapomnijmy o możliwości przekazania mareckim organizacjom pożytku publicznego 1,5 proc. naszego podatku dochodowego.

1,5 procenta podatku można przekazać organizacjom, które posiadają status organizacji pożytku publicznego. Kojarzymy go ze skrótem OPP. Status ten nie jest jednak przyznawany każdej istniejącej organizacji – by go otrzymać, muszą one spełnić szereg ustawowych wymóg.

Wykaz organizacji OPP publikowany jest przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie  każdorazowo nie później niż do 15 grudnia roku, za który podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą składać rozliczenia. Wykaz ten zawiera nazwę i siedzibę organizacji OPP, nr KRS oraz NIP, jeśli został on wpisany do KRS. 

Aby przekazać 1,5 procenta dla mareckich OPP należy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wprowadzić numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć. Pamiętajmy, że można wskazać tylko jedną OPP, która otrzyma 1,5 procenta podatku, wynikającego z zeznania składanego za 2023 rok. 

Również emeryci i renciści mogą pomóc – wystarczy, że wypełnią PIT-OP, wskazując w nim organizację, której zostanie przekazany ich 1,5 procenta.

Lista organizacji pożytku publicznego działających na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców będzie stale aktualizowana, by znaleźli się na niej wszyscy potrzebujący. Wykaz mareckich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 procenta z podatku za 2023 rok znajdziecie Państwo TUTAJ.

zdjecie

msg.net.pl mcer.pl marcovia-marki.pl

www.marki.plwww.marki.pl/inwestycjewww.marki.pl/karta