facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

"Ponadstandardowa i wykraczająca poza obowiązki ustawowe"

Poniedziałek, 19 lutego 2024

Udostępnij

Rozliczamy program z dziedziny polityki społecznej

Program z 2018 r.

Temat rzeka… albo raczej morze. Wykonaliśmy mnóstwo pracy w dziedzinie polityki społecznej. To przede wszystkim zasługa Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach wspomaganego przez nasz ratusz. Te działania były dedykowane wielu grupom naszych mieszkańców: dzieciom, młodzieży, rodzinom, seniorom, osobom z niepełnosprawnościami. W czasach, które dalekie były od spokoju – najpierw pandemia, potem wojna… 

Ale żeby nie być gołosłownym - oto PRZYKŁADY działań w zakresie polityki społecznej, które realizowaliśmy w naszym mieście: 

 • uruchomienie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PiK) zajmującego się udzielaniem porad i konsultacji dla mieszkańców, którzy borykają się z problemem alkoholowym, współuzależnieniem, przemocą w rodzinie, przemocą rówieśniczą. 
 • prowadzenie punktu specjalistycznego poradnictwa (Mareckiego Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie) m.in, prowadzącego pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz terapie rodzinne  
 • wspólnie z powiatem uruchomimy niedługo poradnię pedagogiczno-psychologiczną  
 • realizacja autorskiego programu „Odzyskać Dziecko”, skierowanego do rodziców, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. 
 • wprowadzenie asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej  (pomoc w codziennym życiu, załatwianie spraw, udział w życiu kulturalnym)
 • wprowadzenie opieki wytchnieniowej dedykowanej  osobom na stałe zajmującym się niepełnosprawnymi  (zapewnienie  opieki osobie niesamodzielnej - tak, by w tym czasie jej faktyczny opiekun mógł odpocząć lub załatwić sprawy)
 • usługi opiekuńcze dla seniorów (pomoc w codziennych zajęciach)
 • wdrożenie programu „Korpus Wsparcia Seniora”  (pomoc dla osób 60+, które z różnych powodów mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem)
 • wdrożenie projektu „Aktywny Senior” przez CAF3  (zajęcia ruchowe, warsztaty kreatywne, lekcje angielskiego)
 • pomoc materialna dla osób w czasie pandemii COVID-19 
 • obsługa wielu programów, które powstały na szczeblu rządowym po wybuchu wojny na Ukrainie (40+, 300+, węgiel, drewno, dopłaty energetyczne)  
 • dofinansowanie obiadów szkolnych dla rodzin 3+ 
 • kontynuacja Mareckiego Bonu Żłobkowego (choć z progiem dochodowym) 

I pewnie jeszcze długo można byłoby tak wymieniać. Niezaprzeczalny fakt jest taki: podczas kontroli NIK w 2021 r. oferta wsparcia OPS dla rodzin została oceniona jako „ponadstandardowa i wykraczająca poza obowiązki ustawowe”. 

Oczywiście sięgaliśmy po zewnętrzne dofinansowania – i to z każdego źródła: rządowego, unijnego oraz samorządu województwa. Tylko w 2023 r. sam OPS zdobył 1,5 mln zł.  I będziemy dalej sięgać po dotacje – przy ul. Kościuszki 39 rodzą się kolejne ciekawe pomysły, odpowiadające potrzebom naszej społeczności. O jednym z nich niedługo napiszę.

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4

msg.net.pl mcer.pl marcovia-marki.pl

www.marki.plwww.marki.pl/inwestycjewww.marki.pl/karta