facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

Zmiany w ciekawych i burzliwych czasach

Wtorek, 13 lutego 2024

Udostępnij

Rozliczamy nasz program z dziedziny edukacji. Sprawdź, co obiecaliśmy i co zrobiliśmy

Program opublikowany 2018 r.

Pod względem oświatowym przyszło nam działać w ciekawych i… burzliwych czasach. Najpierw reforma edukacji przedszkolnej i obniżanie wieku dzieci objętych edukacją przedszkolną, potem – likwidacja gimnazjów, która spowodowała, że nagle w mareckich szkołach przybyły dwa roczniki. Na to wszystko nałożył się niesamowity boom budowlany w Markach, co spowodowało błyskawiczne zwiększanie liczby dzieci – zarówno w przedszkolach jak i szkołach.

 Nic dziwnego, że za priorytet obraliśmy inwestycje edukacyjne. Pierwsze efekty zobaczyliście w mojej pierwszej kadencji. Wówczas rozbudowaliśmy Szkołę Podstawową nr 1 przy Okólnej. W drugiej kadencji oddaliśmy do użytku:

To był gigantyczny wysiłek finansowy. Z grubsza szacując na rozbudowę bazy edukacyjno-rekreacyjnej wydaliśmy 200 mln zł, które teraz regularnie spłacamy. A teraz efekty. Pod koniec 2018 r. zapewnialiśmy w należących do miasta placówkach (przedszkola, gimnazjum, liceum) 4,4 tys. miejsc. W nowym roku szkolnym to już 5,6 tys.

Niektóre plany musieliśmy natomiast zmienić plany co do dawnego budynku szkoły podstawowej nr 4 przy ul. Dużej. Planowaliśmy tam otwarcie szkoły średniej. Jednak liczba uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 była tak duża, że w dawnej Czwórce otworzyliśmy filię Trójki dla uczniów klas 7 i 8. Dzięki temu uniknęliśmy zajęć do bardzo późnych godzin w placówce przy ul. Pomnikowej. 

Nie ma co się łudzić, że w najbliższych latach liczba uczniów ustabilizuje się. Według prognoz GUS, do 2040 liczba mieszkańców Marek zwiększy się o prawie 30 proc. W ślad za tym – liczba młodych mieszkańców. W przygotowaniu są więc kolejne inwestycje edukacyjne.   

Mamy gotową koncepcję budowy kompleksu edukacyjnego na rogu ul. Zygmuntowskiej i Żeromskiego. To będzie szkoła dla 1200 uczniów z halą sportową i boiskami, przedszkole oraz żłobek, na który mamy już sporą dotację. Można byłoby określić mianem mini MCERu. 

Mamy również pozwolenia na rozbudowę szkoły przy ul. Dużej. Chcemy, by powstało tam nowe skrzydło, z którego mogłoby korzystać ok. 450 nowych uczniów. Naszym celem jest też ponowne uruchomienie hali sportowej, która z uwagi na błędy popełnione przy jej budowie wiele lat temu została wyłączona z eksploatacji. Przyglądamy się też terenom położonym w sąsiedztwie ulicy Grunwaldzkiej/Okólnej w kontekście przygotowania koncepcji szkoły podstawowej oraz obiektów sportowych. 

Poprzednia kadencja upłynęła też pod znakiem intensywnego doposażania mareckich szkół w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny. Zdobywaliśmy w tym celu dotacje, przede wszystkim ze środków unijnych z takich programów jak szkoła online czy Mistrzowie Kompetencji. W mareckich szkołach były też prowadzone zajęcia pozalekcyjne. Lista jest naprawdę długa: informatyczne, taneczne, recytatorskie, językowe, muzyczne, szachy, robotyka… Mamy też klasy dwujęzyczne (SP3 oraz SP5) oraz sportowe (SP4 i SP2). 

Zgodnie z zapowiedziami prowadziliśmy edukację w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Najbardziej widocznym efektem jest miasteczko ruchu drogowego, które powstało w ramach kompleksu MCER. Mniej widoczne, nie tak efektowne, ale megaefektywne są zajęcia z zakresu BRD, które prowadzimy w przedszkolach i najmłodszych klasa szkół – zgodnie z powiedzeniem „czym skorupka za młodu….”.  Odblaskowy przedszkolak, Autochodzik, Bezpieczny Rower – to kilka projektów, którymi objęliśmy kilka tysięcy (to nie pomyłka) najmłodszych mieszkańców.

Reasumując – w tej kadencji zrealizowaliśmy potężne inwestycje edukacyjne, za które nasi sąsiedzi z innych gmin dopiero się zabierają. W Radzyminie i Kobyłce przez ostatnie 9 lat nie powstała żadna szkoła - choć o konieczności ich realizacja czytamy na wielu forach. Kolejne nasze inwestycje są w przygotowaniu, bo liczba przedszkolaków i uczniów będzie rosnąć. Inwestujemy też w narzędzia edukacyjne, sięgając po fundusze europejskie.

Czego najbardziej żałuję? Że nie udało się JESZCZE wybudować żłobka. Ale – skoro mamy ponad 6 mln zł dotacji z KPO – taki obiekt też powstanie. Niedawno Rada Miasta przegłosowała wpisanie realizacji projektu do budżetu miasta.

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5

msg.net.pl mcer.pl marcovia-marki.pl

www.marki.plwww.marki.pl/inwestycjewww.marki.pl/karta