facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

MRM, czyli...

Środa, 25 października 2023

Udostępnij

...Młodzieżowa Rada Miasta

Oczywista oczywistość, ale warto o tym przypomnieć. Za kilka, kilkanaście lat młodzi mieszkańcy naszego miasta będą kształtować jego przyszłość. Niech więc już teraz się angażują w działania na rzecz swojego lokalnego środowiska. Taką możliwość da m.in. Młodzieżowa Rada Miasta (MRM), której powstanie i statut uchwaliła dzisiaj (25X) Rada Miasta Marki.

Pierwsze takie doświadczenia już mamy. Raz do roku, na początku czerwca zapraszaliśmy do ratusza na obrady młodychprzedstawicieli z mareckich szkół. Teraz jednak chcemy, by Młodzieżowa Rada Miasta nie była jednorazowym wydarzeniem, ale stałym organem, który będzie słyszalnym głosem młodych ludzi. Będzie też szkołą demokracji.

Przewidzieliśmy wybory do MRM (wieku od 13 do 18 lat), obrady nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, gorące dyskusje, ciekawe inicjatywy, podejmowanie uchwał i kierowanie interpelacji. Potrzebujemy aktywnych obywateli. Także tych, którzy jeszcze nie są pełnoletni. Niech w murach mareckiego ratusza zdobywają wiedzę i doświadczenie!

Ps. Składam gorące podziękowania dla władz samorządu naszego województwa. Z tego źródła otrzymaliśmy dotację, która umożliwi nam uruchomienie MRM

zdjecie

msg.net.pl mcer.pl marcovia-marki.pl

www.marki.plwww.marki.pl/inwestycjewww.marki.pl/karta