facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

Początek nowego roku szkolnego...

Niedziela, 3 września 2023

Udostępnij

...i znów nowy rekord Marek

Jutro rano zabrzmi pierwszy dzwonek. Do mareckich publicznych szkół podstawowych oraz naszego miejskiego liceum pójdzie rekordowa liczba uczniów. W tej chwili mamy ich 4,97 tys. i pewnie niedługo przebijemy pułap 5 tys.

Biorąc pod uwagę intensywną zabudowę mieszkaniową - nie ma w sumie się czemu dziwić. Przykładowo - w tym roku uruchamiamy aż 33 pierwsze klasy w podstawówkach. Pójdzie do nich 730 najmłodszych obywateli. Dla porównania, w maju 2024 odejdą ze szkoły absolwenci 14 klas ósmych, czyli tylko ponad 320 uczniów. Gołym okiem widać różnicę, prawda?

I tu dygresja. Często otrzymuję pytanie – czemu w Markach buduje się tyle dróg ile się buduje? Ano dlatego, że połowę naszego budżetu przeznaczamy na edukację. To ponad 147 mln zł (słownie sto czterdzieści siedem milionów złotych). Owszem, otrzymujemy subwencję oświatową i uzupełniającą od państwa, ale pokrywają one około 45 proc. naszych potrzeb. Resztę musimy znaleźć u siebie. Nie skarżę się, pokazuje jedynie kontekst. Gdyby Państwo pokrywało nam całość środków na edukację, łatwiej byłoby inwestować w inne dziedziny naszego życia, przede wszystkim miejską infrastrukturę.

Całe szczęście, że dysponujemy już dobrą i nowoczesną bazę edukacyjną. Podczas tej kadencji samorządu zakończyliśmy budowę Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego i rozbudowaliśmy „Dwójkę” W poprzedniej – powiększyliśmy „Jedynkę”. Lepiej wygląda też sytuacja w „Trójce”, która korzysta z dwóch obiektów – przy Pomnikowej oraz przy Dużej (gdzie uczęszczają starsze klasy).

Biorąc jednak pod uwagę rosnącą liczbę najmłodszych obywateli – na tych inwestycjach się nie skończy. Ostatnio Główny Urząd Statystyczny zaprezentował prognozy demograficzne dla powiatu wołomińskiego. W tej chwili mamy 276 tys. mieszkańców, w 2050 r. będzie prawie 324 tys. Znacząca część zamieszka właśnie w Markach. Dlatego chcemy rozbudować szkołę przy Dużej, pracujemy nad koncepcją kompleksu edukacyjnego przy Żeromskiego. Otrzymaliśmy też dofinansowanie na budowę żłobka na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2. Inwestycje w edukację będą priorytetem.

Wracając do głównego wątku. Wszystkim uczniom życzę, by to był cudowny czas zdobywania wiedzy, praktycznych umiejętności i pozytywnych doświadczeń. Rodzicom i opiekunom – abyście byli zadowoleni z osiągnięć Waszych podopiecznych. Nauczycielom i kadrze technicznej – żeby Wasz trud był doceniany na wszystkich poziomach.

zdjecie

msg.net.pl mcer.pl marcovia-marki.pl

www.marki.plwww.marki.pl/inwestycjewww.marki.pl/karta