facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

Cieszą oko!

Czwartek, 27 lipca 2023

Udostępnij

Zakończyliśmy prace przy remoncie ośmiu zabytkowych kamienic Briggsów.

Kamienice Briggsów to jedna z najbardziej wartościowych pamiątek po brytyjskich przemysłowcach, którzy pod koniec XIX wieku uczynili z naszego miasta prężny punkt na mapie zaboru rosyjskiego. Powstały z myślą o pracownikach fabryki przędzalniczej i przetrwały różne dziejowe zawirowania. Obecnie kamienice są własnością naszej gminy. W 2016 r. rozpoczęliśmy ich remont, zaczynając od tych bezpośrednio sąsiadujących Alei Piłsudskiego.

Dysponując ograniczonymi środkami, realizowaliśmy renowację kamienic w kilku etapach. Do 2021 r. wykonaliśmy prace przy 10 obiektach. Mieliśmy jednak gotowe projekty remontu dla pozostałych kamienic. W odpowiednim momencie okazały się bardzo przydatne. Szansą na realizację remontu pozostałych ośmiu było zewnętrzne dofinansowanie. Staliśmy się beneficjentami rządowego programu Polski Ład, z którego mogliśmy wykorzystać pulę 4,5 mln zł. Te pieniądze przeznaczyliśmy na remont ośmiu obiektów przy:

 • Piłsudskiego 84
 • Jasnej 5 i 7
 • Słowackiego 1 i 3
 • Barskiej 2,4 i 6

Zakres inwestycji był podobny. Obejmował:

 • izolację pionową ścian fundamentowych
 • izolację poziomą ścian piwnicznych i izolację stropu nad piwnicą
 • remont schodów wejściowych do budynku,
 • wykonanie opaski wokół budynku,
 • remont ścian zewnętrznych budynku,
 • wymianę rur spustowych,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych
 • wymianę okien piwnicznych i strychowych
 • wymianę zadaszeń nad wejściami do budynku,
 • wymianę oświetlenia zewnętrznego na budynku,
 • doposażenie budynku w elementy instalacji wentylacji grawitacyjnej
 • montaż anten zbiorczych w budynkach

Zakończyły się odbiory techniczne, mamy również akceptację konserwatora zabytków, czuwającego nad procesem rewitalizacji kamienic.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w proces projektowania remontu, zdobywania funduszy, a następnie realizacji prac. Będziemy się starać o kolejne dofinansowania m.in. na zagospodarowanie terenu między kamienicami

Zobaczcie film na FB

zdjecie

msg.net.pl mcer.pl marcovia-marki.pl

www.marki.plwww.marki.pl/inwestycjewww.marki.pl/karta