facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

Jesteśmy coraz bliżej wspólnego celu....

Środa, 31 maja 2023

Udostępnij

Dziś Rada Miasta Marki podjęła na mój wniosek bardzo ważną uchwałę

Radni przed chwilą jednogłośnie wyrazili zgodę na udzielenie pomocy Powiatowi Wołomińskiemu przy organizacji poradni psychologiczno-pedagogicznej na terenie naszego miasta. To kolejny bardzo ważny krok do uruchomienia placówki tego typu na naszym terenie.

Marecki samorząd zgodnie z treścią listu intencyjnego podpisanego 9 maja weźmie na siebie koszty wynajmu lokalu przy ul. gen. Zajączka, gdzie od początku przyszłego roku planowane jest uruchomienie poradni. Personel z kosztami jego wynagrodzenia oraz wyposażenie lokalu pokryje Powiat Wołomiński.

Za nami kolejna kwestia formalna, czyli podjęcie w tej sprawie uchwały Rady Miasta Marki, która pozwoli teraz na rozpoczęcie prac remontowych i adaptacyjnych. Lokal zostanie m.in. dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Utworzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej to odpowiedź na sygnalizowane przez naszych mieszkańców potrzeby. Z ankiet, które przeprowadzaliśmy przy okazji opracowywania strategii zdrowotnej, wynika, że ponad 38 proc. mieszkańców oczekuje poprawy dostępności usług z zakresu wsparcia psychologicznego. Najważniejsze w tej inwestycji jest, to że dzięki wykwalifikowanej kadrze będziemy mogli nieść pomoc młodym ludziom.

Składam kolejne gorące podziękowania na ręce Adama Lubiaka, starosty Wołomińskiego oraz wszystkich zaangażowanych w ten proces urzędników obu szczebli samorządu. Jesteśmy coraz bliżej wspólnego celu.

zdjecie

msg.net.pl mcer.pl marcovia-marki.pl

www.marki.plwww.marki.pl/inwestycjewww.marki.pl/karta