facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

Seniorze, włącz się w wybory!

Piątek, 31 marca 2023

Udostępnij

Kończy się I kadencja Mareckiej Rady Seniorów. Zapraszamy do udziału w budowaniu nowego składu MRS

17 maja upłynie I kadencja Mareckiej Rady Seniora (MRS). W jej składzie zasiadały osoby 60+, które aktywnie działały na rzecz środowiska seniorów w naszym mieście. Informator dla Seniora, jednodniowa jadłodzielnia, ogólnorozwojowe zajęcia „Aktywny Senior” czy też współorganizacja pierwszej mareckiej konferencji „Seniorzy mareccy – kierunek aktywność” to tylko część pomysłów Mareckiej Rady Seniorów zrealizowanych przy współpracy z naszym urzędem.

Zgodnie ze statutem MRS przeprowadzimy wybory na II kadencję.

Mamy w naszym mieście ponad 5 tys. seniorów. Gorąco zachęcam ich do udziału w wyborach – zgodnie z naszym hasłem „Marki Włącz się”. Niech wejdą do kolejnej rady osoby aktywne, kreatywne, działające na rzecz seniorskiej (i nie tylko) społeczności.

Pierwsze kroki związane z wyborami już uczyniliśmy. 27 marca w drodze losowania wyłoniliśmy członka komisji wyborczej – przedstawiciela seniorów do prac nad wyborami do Mareckiej Rady Seniorów II kadencji. Spośród zgłoszonych kandydatów wylosowana została Pani Krystyna Nerło, która uzupełni skład komisji. W jej skład wejdą jeszcze: Paweł Pniewski, zastępca burmistrza, oraz Monika Banaszek, naczelnik Wydziału Aktywności Lokalnej CAF3.

Do 21 kwietnia można składać kandydatury do MRS w Wydziale Aktywności Lokalnej CAF3 przy ul. Fabrycznej 3. Każda kandydatura musi uzyskać 10 głosów poparcia. Formularze będą dostępne w CAF3. Do 28 kwietnia burmistrz wyda obwieszczenie zawierające imienną listę kandydatów do MRS wraz z krótkim biogramem.

Jeśli liczba poprawnie zgłoszonych kandydatów będzie większa niż 15, odbędzie się głosowanie 10 maja. Jeśli będzie mniej niż 7 kandydatur, MRS nie zostanie utworzona. W przypadku, gdy  liczba kandydatur zamknie się w przedziale 7-15 osób, wszystkie automatycznie wejdą do Rady – tłumaczy Monika Banaszek.

Przypominamy, że Marecka Rada Seniorów jest organem o charakterze opiniodawczym, interwencyjnym i inicjującym. Jej członkami są osoby w wieku 60+ wybierane przez mieszkańców miasta. Rada działa w obszarach:

  1. integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowania zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,
  2. wspierania aktywności osób starszych,
  3. profilaktyki i promocji zdrowia osób starszych,
  4. zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji osób starszych,
  5. zapewnienia osobom starszym dostępu do edukacji i kultury.

Załączniki:

 zarzadzenie_burmistrza_w_sprawie_powolania_komisji_do_przeprowadzenia_wyborow_do_mrs_0050462023.pdf

 ogloszenie_burmistrza_w_sprawie_ustalenia_terminu_wyborow_do_mrs.pdf

 zal_1_zgloszenie_kandydata_do_mrs.pdf

zdjecie
fot. 1

msg.net.pl mcer.pl marcovia-marki.pl

www.marki.plwww.marki.pl/inwestycjewww.marki.pl/karta