facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

Miejski żłobek - kolejny krok

Środa, 31 stycznia 2024

Udostępnij

Projektujemy inwestycję przy ul. Zygmuntowskiej

Dziś (31 stycznia) radni naszego miasta pochylą się nad zmianami do budżetu. Jednym z najważniejszych tematów jest wprowadzenie do niego punktu dotyczącego wykonania projektu budowlanego publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach. Będzie to pierwsza część kompleksu edukacyjnego, który chcemy wybudować w południowej części Marek. Wykonanie projektu żłobka jest niezbędne do tego, by w kolejnym etapie ogłosić przetarg na wykonanie prac budowlanych. 

Będzie to kolejna ważna i potrzebna inwestycja w naszym mieście. Według prognoz Urzędu Statystycznego w Warszawie przygotowanej dla naszego województwa do 2040 roku Marki znajdą się na podium, jeżeli chodzi o dynamikę przyrostu mieszkańców. Liczba naszych obywateli zwiększy się do tego czasu o prawie 30 proc. Dobrą i bardzo konkretną ilustracją są dane za 2023 r. – w ciągu 12 miesięcy urodziło się 363 najmłodszych mieszkańców Marek. To po prostu obliguje nas do budowy nowych placówek edukacyjnych.

Mamy już zagwarantowaną część finansowania budowy żłobka. W tej kadencji uzyskaliśmy ponad 6 mln zł dofinansowania z Krajowego Programu Odbudowy (KPO). Te pieniądze pomogą w realizacji obiektu przy ul. Zygmuntowskiej. Docelowo w tej lokalizacji ma powstać znacznie większy kompleks edukacyjny, w którego skład wejdzie nowa szkoła podstawowa z zapleczem sportowym: halą i boiskami. Wstępnie zakładamy, że będzie to obiekt dla 1200 dzieci, czyli pod tym względem porównywalny z MCER.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl