facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

Kontakt

Zapraszam do kontaktu 

burmistrz@marki.pl

Dostępny jestem również na profilach społecznościowych, głównie na portalu Facebook - pod adresem: www.facebook.com/BurmistrzMarek

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl