facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

Stypendia miasta Marki przyznane

Czwartek, 28 grudnia 2023

Udostępnij

W trzynastej edycji programu stypendialnego nagrodziliśmy uzdolnioną młodzież z naszego miasta

Stypendia, jak co roku, zostały przyznane uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom wyższych uczelni. Stypendium miasta Marki można otrzymać za bardzo dobre wyniki w nauce osiągnięcia artystyczne i sportowe. W ramach realizowanego Programu Stypendialnego tworzony jest corocznie fundusz o charakterze motywacyjnym. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci wyższych uczelni posiadający Marecką Kartę Mieszkańca.

W tegorocznej edycji złożono 31 wniosków o przyznanie stypendium, które opiniowała Komisja Stypendialna.

Burmistrz Miasta Marki – Jacek Orych - przyznał na rok szkolny i akademicki 2023/2024 stypendia w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dla studentów.

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych  stypendia otrzymali:

za osiągnięcia w nauce:

 1. Amelia Twardowska  – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach,
 2. Amelia Nowak  - uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach,
 3. Sebastian Zieliński   – uczeń  Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach,
 4. Angelika Pisarska - uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach,
 5. Hubert Michał Dzwonkowski – uczeń Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach,
 6. Filip Grudziński - uczeń  Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach,
 7. Kamil Józef Biernacki - uczeń Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach,
 8. Nelly Rek - uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach.

za osiągnięcia artystyczne:

 1. Maria Khoiain – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół  nr 1 im. Jana Pawła II w Markach, tancerka orientalna.

za osiągnięcia sportowe

 1. Paulina Perz - uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach, zawodniczka judo w UKS „SameJudo” w Markach.

Dla studentów wyższych uczelni stypendia otrzymali:

za osiągnięcia w nauce: 

 1. Bernard Wnuk – student Uniwersytetu Warszawskiego,
 2. Adrian Boguszewski – student Uniwersytetu Warszawskiego,
 3. Eryk Kowalski – student Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 4. Daniel Boguszewski – student Politechniki Warszawskiej,
 5. Bartłomiej Pieńkowski – student Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

za osiągnięcia artystyczne:

 1. Julia Górska - studentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wokalistka.

za osiągnięcia sportowe:

 1. Oskar Grzegorzewski – student Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w Warszawie – tenisista w WKT Mera w Warszawie,
 2. Sebastian Pieńkowski – student Menadżerskiej Akademii Nauk Społecznych w Warszawie, piłkarz ręczny w KPR Legionowo,
 3. Małgorzata Jóźwicka – studentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, lekkoatletka w KS AZS-AWF Warszawa,
 4.  Weronika Wieczorkowska – studentka Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie w Warszawie, tancerka sportowa w KS Acro Dance,
 5.  Mateusz Taradejna – student Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, piłkarz nożny halowy,
 6.  Brunon Liszcz - student Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, piłkarz nożny.

Wyróżnionym stypendystom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów oraz osiągnięć. Mamy nadzieję, że przyznana pomoc przyczyni się do rozwoju karier naukowych, artystycznych i sportowych. Program Stypendialny Miasta Marki będzie kontynuowany w następnych latach.  

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl