facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

Dziewięć lat wspólnej pracy na rzecz naszego miasta

Sobota, 9 grudnia 2023

Udostępnij

Szczególna okazja do złożenia pocziękowań!

Dokładnie dziewięć lat temu złożyłem po raz pierwszy ślubowanie jako burmistrz naszego miasta. Jest mi dane kierować naszym miastem w czasie kluczowych zmian: otwarcia obwodnicy, uwolnienia miasta z korków, rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wejścia do I strefy biletowej ZTM a także stopniowej budowy lokalnych dróg, których w ostatnich latach zmodernizowaliśmy niemal setkę (kto nie wierzy, niech zajrzy na inwestycje.marki.pl).

A pamiętacie, jak wyglądały nasze placówki oświatowe jeszcze kilka lat temu? Dzięki intensywnym pracom projektowym rozbudowaliśmy budynki SP1 i SP2, a dla SP4 wybudowaliśmy zupełnie nową siedzibę w MCER. Dzięki temu zwiększyliśmy liczbę miejsc w publicznych szkołach o ponad 2 tysiące. Metamorfozę przeszły także publiczne przedszkola. A nie jest to ostatnie słowo w kwestii oświaty, bo właśnie projektujemy miejski żłobek i nową szkołę podstawową przy ul. Zygmuntowskiej.

W tym samym czasie Marki wzbogaciły się o basen, nowe hale sportowe, stadion lekkoatletyczny, czy salę widowiskową na miarę XXI wieku. Zadbaliśmy również o nasze dziedzictwo historyczne rewitalizując kamienice osiedla robotniczego wybudowanego przez angielskich przemysłowców w XIX wieku.

To wszystko i jeszcze więcej dzięki Waszym podatkom, które wpływają do miejskiego budżetu oraz milionowym dotacjom pozyskanym z funduszy europejskich, budżetu centralnego, czy Samorządu Województwa Mazowieckiego. A to wszystko mimo trudności - pandemii, inflacji, strukturalnego osłabiania finansów gmin i dorzucania im kolejnych obowiązków.

Za nami dziewięć lat wspólnej pracy na rzecz naszego miasta. Wspólnej, bo w rozwój wielu obszarów Marek angażujemy Was, mieszkańców i to z Wami chcemy współdecydować o naszej przyszłości.

Rocznica złożenia ślubowania to dla mnie okazja do podziękowań: dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, mareckich przedsiębiorców, a także pracowników samorządu. Dziękuję za Waszą codzienną pracę, dziękuję za Waszą aktywność. Dziękuje też za słowa rzetelnej i konstruktywnej krytyki (kierowanej do mnie), którą przyjmuję z pokorą i ciepłych słów (które należą się moim współpracownikom). Wiele w naszym mieście wspólnie zrobiliśmy, sporo jest jeszcze do zrobienia. I wspólnie to (z)robimy.

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl