facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

Podpisaliśmy umowę na modernizację Ząbkowskiej

Piątek, 1 grudnia 2023

Udostępnij

Ulica zmieni się nie do poznania

To najważniejsza ulica w tej części miasta. Z jej stanu nikt nie jest zadowolony. Ani mieszkańcy, ani piesi, ani rowerzyści, ani kierowcy. Jak przy wielu kompleksowych inwestycjach drogowych – szukaliśmy dofinansowania na tę inwestycję i to się udało. Otrzymaliśmy ponad 10 mln zł z Polskiego Ładu. W tym roku szukaliśmy wykonawcy i wreszcie za czwartym razem udało się go wyłonić. Inwestycję w formule „zaprojektuj i zbuduj” wykona warszawska firma Rokom.

 Na podstawie projektu funkcjonalno-użytkowego przygotuje ona docelowy projekt, uzyska niezbędne pozwolenia (tzw. ZRID), a następnie przystąpi do realizacji robót. Wstępnie szacujemy, że roboty budowlane ruszą jesienią przyszłego roku i zakończą się pod koniec 2025 r.

 Po wykonaniu robót poprawi się funkcjonalność Ząbkowskiej. Dziś składa się z jezdni i archaicznego chodnika. Ulica Ząbkowska zyska:

- po wschodniej stronie drogę rowerową/ciąg pieszo-rowerowy

- po zachodniej stronie chodnik - nową jezdnię

- nowe oświetlenie LED

- przystanki z myślą o puszczeniu w przyszłości komunikacji miejskiej.

 Dwie sprawy warto podkreślić:

- z całą pewnością będziemy starali się zminimalizować ingerencję w prywatne działki. Wykonawca jest więc zobowiązany do ograniczenia szerokości elementów pasa drogowego na tyle, na ile pozwalają przepisy prawa

- wprowadzimy rozwiązania, które będą temperować zapędy bardziej krewkich kierowców.

 Wykonawcy życzę sprawnego projektowania, a następnie realizacji prac, mieszkańcom – jak najmniej utrudnień podczas realizacji inwestycji, wszystkim – zadowolenia, że jedna z kluczowych mareckich ulic jest w pełni funkcjonalna.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl