facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Dotacje na dwa kolejne zabytki

Wtorek, 26 września 2023

Fantastyczne wieści dla Miasto Marki płyną dziś z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kolejne środki wpłyną do naszego budżetu na rewitalizację zabytkowych przestrzeni. Tym razem, w ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, pozyskaliśmy prawie 800 tysięcy złotych z przeznaczeniem na prace przy zespole pałacowo-parkowym Braci Briggsów.

Przyznane środki wykorzystamy na wymianę i rekonstrukcję stolarki okiennej w zabytkowym budynku pałacu wraz z wymianą parapetów i obrobieniem glifów oraz na kompleksową pielęgnację drzewostanu na terenie parku miejskiego i Liceum Ogólnokształcące w Markach, gdzie znajduje się m.in. 9 pomników przyrody.

W ciągu ostatnich lat pozyskaliśmy już przeszło 7 mln złotych na odbudowę i konserwację pamiątek historii na terenie naszego miasta. Dzięki wsparciu programów rządowych i samorządu Mazowsza dawny blask odzyskały zabytkowe kamienice osiedla robotniczego Briggsów (18 budynków) oraz lokomotywa będąca spuścizną po Mareckiej Kolei Dojazdowej. Niezbędne prace wykonano też w budynku Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, gdzie obecnie trwa remont klatki schodowej. Natomiast w lipcu w ramach pierwszego naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pozyskaliśmy środki na prace restauratorskie przy dwóch zabytkowych kościołach: parafii pw. św. Izydora oraz pw. św. Andrzeja Boboli.

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl