facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Mamy kolejne dofinansowania

Sobota, 7 października 2023

Często podkreślam, że dużo łatwiej jest realizować inwestycje w naszym mieście, jeśli zdobędziemy do nich zewnętrzne dofinansowanie. Składamy wnioski, uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy na rozstrzygnięcia. Takie jak dzisiaj!

Cześć wniosków trafiła do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Dzisiaj dwie z naszych propozycji zostały zaakceptowane. Obie dotyczą potrzeb, na które często wskazują nasi mieszkańcy.

Po pierwsze, uzyskaliśmy prawie 13 mln zł na budowę nakładek asfaltowych w naszym mieście. Ten program realizujemy od końca 2020 r. W jego ramach do tej pory zrobiliśmy około 28 ulic lub ich odcinków. Ostrożnie szacuję, że za 13 mln zł uda się wyasfaltować co najmniej kilkanaście kilometrów dróg gruntowych

Drugi wniosek dotyczył modernizacji i budowy infrastruktury społecznej. Z tego tytułu otrzymamy 3 mln zł. Przede wszystkim te pieniądze pójdą na place zabaw dla dzieci.

Dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w proces zdobywania dotacji na te inwestycje - przygotowanie dokumentacji, wniosku oraz jego akceptacji. Dobra robota!

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl