facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

Odszedł major Jerzy Zybert

Poniedziałek, 28 sierpnia 2023

Udostępnij

Żegnamy jednego z mareckich kombatantów

Jeszcze dwa tygodnie temu wspólnie z Panem Majorem świętowaliśmy w Markach kolejną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Jak zwykle mówił, że zdrowie już nie takie, jakiego by sobie życzył, ale udział w mareckich uroczystościach patriotycznych traktuje jako obowiązek i zawsze się na nich stawia bez względu na okoliczności. Niestety wczoraj wieczorem dotarła do mnie smutna wiadomość, że honorowy obywatel naszego miasta major Jerzy Zybert ps. „As” odszedł na wieczną wartę.

To wielka strata dla mareckiej społeczności. Pan Major był wielkim społecznikiem i patriotą, którego bardzo często mogliśmy spotkać podczas celebrowania kolejnych rocznic ważnych wydarzeń związanych z naszą historią oraz w Mareckim Ośrodku Kultury podczas wielu spotkań tematycznych, w których uczestniczył jako prelegent. Był też jednym z dwóch bohaterów filmu „Pamiętajcie!” opowiadającego o wojennych losach Marek.

Jerzy Zybert urodził się w 1933 r. Był synem żołnierza Armii Krajowej, który poległ w czasie Powstania Warszawskiego. W Markach ukończył szkołę podstawową, a następnie rozpoczął naukę w gimnazjum w Warszawie. Będąc uczniem trzeciej klasy gimnazjum w 1948 r. wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej rozpoczynając działalność konspiracyjną. W 1949 r. aresztowany przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie jako wróg Polski Ludowej został skierowany do pracy w kopalni węgla kamiennego w Bytomiu. Pozbawiony możliwości uczenia się w trybie dziennym, ukończył wieczorowo Technikum Budowy Samochodów, zaocznie Szkołę Główną Planowania i Statystyki oraz Uniwersytet Warszawski uzyskując tytuł magistra ekonomii. Zawodowo przepracował 42 lata, m.in. w Warsztatach Głównych PKS, Warszawskich Zakładach Naprawy Samochodów oraz Spółdzielczym Biurze Projektów.

Po przełomie 1989 r. wstąpił do nowo powstałego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Warszawa Mazowsze, gdzie pełnił funkcję członka zarządu, skarbnika, a następnie przewodniczącego tego oddziału. Był również wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Otrzymał liczne odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Więźnia Politycznego, Krzyż za Wolność i Niepodległość, Złoty Medal za „Zasługi dla Obronności Kraju”, Medal „Pro Patria”, Medal „Pro Memoria”. Został również uhonorowany Ryngrafem Żołnierzy Wyklętych. 9 czerwca 2017 r. Rada Miasta Marki nadała Jerzemu Zybertowi honorowe obywatelstwo Miasta Marki. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie pogrążonej w żałobie składam najgłębsze kondolencje. Uroczystości żałobne odbędą się w sobotę, 2 września, o godzinie 10:00 w kościele parafialnym św. Izydora, o czym zawiadamia Rodzina.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl