facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

Mniej wypadków i kolizji w al. Józefa Piłsudskiego

Poniedziałek, 12 grudnia 2022

Udostępnij

Wspólnie z funkcjonariuszami wołomińskiej drogówki przeanalizowaliśmy skutki oddania obwodnicy Marek dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wnioski? Policyjne statystyki wyraźnie wskazują zwiększoną liczbę zdarzeń drogowych przed oddaniem trasy S8 - zarówno pod względem liczby wypadków jak i kolizji.

Tylko w 2016 r. policjanci odnotowali 10 wypadków drogowych, w których śmierć poniosła 1 osoba, a rannych zostało 13 osób. Do grudnia 2017 r., a więc do chwili oddania do użytku obwodnicy, doszło do 7 wypadków z jedną ofiarą śmiertelną i 10 rannymi. Rok 2021 i 2022 (do 1 grudnia) przyniósł tylko po dwa wypadki. Nie było ofiar śmiertelnych, zanotowaliśmy odpowiednio 3 i 6 rannych.
Również liczba kolizji zdecydowanie spadła. W 2016 r. policja zanotowała 447 takich zdarzeń, w 2022 r. – 182.

Oddanie do użytku obwodnicy Marek w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego – ocenia komisarz Marcin Zdunek z wołomińskiej drogówki. 

Policjanci apelują o rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów drogowych. Stawką jest nie tylko odpowiedzialność prawna, ale przede wszystkim zdrowie i życie. 

Szczegółowe informacje liczbowe zdarzeń drogowych przedstawia poniższa tabela. 

Rok

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2016

10

1

13

447

2017 (do 22.12)

7

1

10

261

2017 (od 23.12)

0

0

0

6

2018

9

1

9

163

2019

5

0

6

207

2020

4

0

4

190

2021

2

0

3

174

2022 (do 1.12)

2

0

6

182

Dziękujemy kom. Marcinowi Zdunkowi, naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, za udostępnienie danych statystycznych.

O obwodnicy Marek

Obwodnica Marek (fragment drogi ekspresowej S8) była jedną z najważniejszych inwestycji, która pozwoliła na odkorkowanie miasta i wyrzucenie ruchu tranzytowego z centrum. W grudniu 2017 r. pierwsze samochody pomknęły z Marek do Radzymina nową, szeroką i wygodną trasą.

Mieszkańcy i samorząd Marek przez wiele lat zabiegali o realizację tej inwestycji. W 2009 r. lokalni społecznicy zorganizowali akcję na rzecz budowy obwodnicy. Określano ją mianem „cukierkowej”, bo stojących w korku kierowców częstowano łakociami – na osłodę, że muszą tracić czas w korkach w Markach. Owocem akcji było zebranie 11 tys. podpisów pod petycją na rzecz realizacji obwodnicy. Głos mieszkańców został wysłuchany przez rządzących. Pierwsze prace ruszyły wiosną 2015 r. Pod koniec 2017 uzyskano przejezdność trasy.

Ważnym elementem kontraktu budowy obwodnicy Marek był również remont Alei Marszałka Piłsudskiego. Prace zakończyły się zimą 2019 r. Wykonawca robót naprawił m.in. studzienki kanalizacyjne, wzmocnił mosty i ułożył nową nawierzchnię asfaltową.

 

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl