facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

"Czyste powietrze" w Markach

Piątek, 28 maja 2021

Utworzymy punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego programu, w którym pomożemy w uzyskaniu dotacji

Wczoraj ze skarbnik Beatą Orczyk nie tylko byłem w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (gdzie podpisywaliśmy umowę dofinansowania inwestycji związanych z zagospodarowaniem wód deszczowych), ale również w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Tym razem chodzi o inny żywioł, czyli nasze powietrze….

Dzięki zawartemu wczoraj porozumieniu z WFOŚiGW utworzymy punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego programu „Czyste powietrze”. Dzięki niemu właściciel lokalu jednorodzinnego może uzyskać dotację na wymianę kopciuchów na nowoczesne źródła ciepła, termomodernizację budynku, a przy tej okazji również na montaż instalacji fotowoltaicznej. Cel jest oczywisty – zmniejszenie niskiej emisji (pochodzącej generalnie z małych indywidualnych źródeł ogrzewania) oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Dzięki porozumieniu z WFOŚiGW sprawy związane z programem – zamiast w Warszawie – będziemy załatwiać w naszym mieście. Nie tylko staniemy się jednym z promotorów „Czystego Powietrza” w Markach, ale przede wszystkim pomożemy mieszkańcom w wypełnianiu wniosków o rządowe dofinansowanie. A do wzięcia są spore pieniądze. W skali kraju do podziału są 103 mld zł. Pojedynczy beneficjent może uzyskać w podstawowym wariancie nawet 30 tys. zł dofinansowania, a w rozszerzonym – 37 tys. zł.

O uruchomieniu punktu będziemy informować na naszych stronach. Gorąco zachęcam - im mniej kopciuchów, tym lepsze będzie powietrze w naszym otoczeniu.  

Więcej o rządowym programie www.czystepowietrze.gov.pl  

Mamy też miejski program dopłat do wymiany kopciuchów  http://www.marki.pl/aktualnosc-9399-ruszyl_program...

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl