facebook.com twitter.com instagram.com e endomondo.com youtube.com

Młodzi, zdolni i oczywiście z Marek

Poniedziałek, 9 września 2019

Światło wiedzy silniejsze jest od słońca: noc go nie zaćmi, chmura nie zakryje - głosi przysłowie karaimskie. Myślę, że to dobra ilustracja do dzisiejszego wpisu.

Uruchomiliśmy dziewiątą edycję programu stypendialnego dedykowanego uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych oraz studentom. Chcemy wspierać tych, którzy w młodym wieku mają już osiągnięcia w nauce. Pomożemy także tym, którzy wyróżniają się na niwie artystycznej lub sportowej – pod warunkiem, że wykażą się dobrymi wynikami w szkołach/na uczelniach. 20 młodych markowian może w nowym roku otrzymać finansowe wsparcie od samorządu. Na wnioski czekamy do 7 października. Szczegóły w linku

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl