Zapraszam na FB na oficjalny profil Komitetu Wyborczego Wyborców Burmistrza Jacka Orycha. Tutaj będziemy publikować wszystkie materiały, informacje o kandydatach, ich sylwetki i pomysł na Marki, program wybory i inne informacje. Jeśli popierasz nasz (mój) komitet, prośba o udostępnienie i do zobaczenia 21.10 na wyborach. Liczymy na Wasz głos.

 

https://www.facebook.com/kwwburmistrzajackaorycha/?__xts__%5B0%5D=68.ARD9ej8ldoWE6qSuuTgzP39zWwQR-2eZe03lre9pmSITzzVAxWacBiphVe02D-FZvZY31GanbA0Y5E52PTSoZGRjJ2TCQ3UXRyY_Sy5gvhCLSmLTfqVUNJtJQOQfvrz2KJfuvdy7F–shhCXJPY6q0cubJREnJH3oUwGEGDvONvIc07CVysqsw&__tn__=HHH-R