Rada Miasta

Czekając na wybory uzupełniające

W ratuszu gościłem panią redaktor Teresę Urbanowską z „Życia Powiatu na Mazowszu”, z którą rozmawiałem o współpracy z radą miasta, władzami powiatu wołomińskiego, a także o potrzebach inwestycyjnych miasta.

Zachęcam do lektury

Świąteczne życzenia od burmistrza i radnych

Wyniki wyborów

Szanowni Mieszkańcy Marek! Kilka słów na gorąco. Dziękuję wszystkim, którzy w ten mroźny dzień wybrali się do lokali wyborczych. W głosowaniu większość z Was poparła moją kandydaturę na burmistrza. Obiecuję, że będę reprezentował wszystkich Markowian – bez względu na ich sympatie wyborcze. Czeka nas niełatwa kadencja, która upłynie pod znakiem kluczowej dla miasta inwestycji – realizacji obwodnicy Marek. (więcej…)

Podziękowanie radnych KW MSG

Szanowni Państwo!

Składamy Wam ogromne podziękowania. W listopadowym głosowaniu pięciu kandydatów naszego komitetu uzyskało w swoich okręgach największą liczbę głosów. Są to Marlena Stosio, Michał Jaroch, Jacek Orych, Dariusz Pietrucha oraz Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc. Oni też będą Was reprezentować w Radzie Miasta. (więcej…)

Szanujmy pieniądze publiczne

Przestroga na przyszłość

W czerwcu 2012 r. radni Wspólnoty Samorządowej z burmistrzem Werczyńskim na czele kwestionowali potrzebę powstania specjalnej komisji, której celem była ocena wykonania odtworzenia ulic po pracach kanalizacyjnych. Środowisko Mareckiej Wspólnoty Samorządowej negatywnie oceniało sam pomysł powołania komisji, uważając, że jest to niepotrzebna strata czasu, a burmistrz publicznie oceniał, że prace odtworzeniowe są wykonywane dobrze, lecz z drobnymi uwagami.
Dziś wiemy, że komisja była potrzebna i argumenty, jakie podnosili radni Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego – poparte licznymi sygnałami od mieszkańców – były słuszne. (więcej…)

Co się odwlecze, to nie uciecze…

Marki

Wiem, ostatnio bardzo zaniedbałem bloga… Czas, a w zasadzie jego brak, jest główną przyczyną niestety. Ale do rzeczy. Co z tym absolutorium? Ostatnio wiele poruszenia wzbudziła sprawa absolutorium, jakie Rada Miasta miała udzielić (lub nie) burmistrzowi. Poruszenie zapewne wybudził fakt, że po raz pierwszy w historii mareckiego samorządu komisja rewizyjna wystawiła negatywną ocenę pracy burmistrza (dla tych co nie mieli okazji opina do pobrania TU). Z jej treścią nie zgadzała się radna Brzozowska – członek komisji rewizyjnej. Radna nie tylko głosował przeciw wdaniu negatywnej opinii, napisała również swoje oświadczenie które przesłała do Regionalnej Izby Obrachunkowej (Opinia TU). (więcej…)

Do góry