facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

Rozliczenie programu

Rozliczenie programu 2014

Program kadencji 2014-2018 zawierał 10 punktów - poniżej przedstawiam jego rozlicznie:

Tak, można lepiej dbać o naszą infrastrukturę - 1 z 10

Tematem priorytetowym dla władz, na najbliższą kadencję, jest solidna poprawa stanu dróg lokalnych – w szczególności gruntowych. W Markach nadal brakuje miejsc spotkań, miejsc, gdzie można porozmawiać z sąsiadami, przyjaciółmi, usiąść i odpocząć, albo wręcz przeciwnie – spędzić czas aktywnie lub obcując z kulturą.

Rozliczamy

W ciągu czterech lat wybudowaliśmy 16,5 km dróg asfaltowych. To prawie pięć razy więcej niż w poprzedniej kadencji. W budowie jest kolejne 2,3 km nowej nawierzchni, a w projektowaniu znajduje się wiele ulic (m.in. Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa, Lisa Kuli), których realizacja jest przewidziana w kolejnych latach. Gdyby nie żmudny etap projektowania, a następnie poszukiwania wykonawców, którzy niechętnie stawali do przetargów, bilans byłby jeszcze lepszy. Na budowę dróg pozyskaliśmy ponad 6 mln zł środków zewnętrznych. Wybudowaliśmy i nadal budujemy drogi rowerowe i chodniki dofinansowane ze środków europejskich.

Uruchomiliśmy Centrum Aktywności Fabryczna 3 jako miejsce sąsiedzkich spotkań. Wybudowaliśmy z inicjatywy mieszkańców kilka siłowni plenerowych, tor rowerowy oraz zaprojektowaliśmy nowe skwery przy Sportowej i Paderewskiego oraz ogród zmysłów przy Sowińskiego – te miejsca powstaną w kolejnej kadencji z racji zbyt drogich obecnie ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców.

zdjecie
fot. 1

Tak, możemy lepiej dbać o mienie i majątek gminy - 2 z 10

Mienie gminy to również kamienice oraz inne obiekty, które obecnie służą jako mieszkania komunalne. Ich wygląd i stan niejednokrotnie uwłacza godności człowieka. Poszukamy rozwiązań, by to zmienić.

Rozliczamy

Przy współpracy z konserwatorem zabytków poddaliśmy renowacji siedem kamienic zabytkowego osiedla Briggsów. Dokumentacja remontu kolejnych kamienic jest w opracowaniu. To zadanie na kolejną kadencję. Wszystkie kamienice zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej. Również budynki komunalne przy Wspólnej otrzymały dostęp do wodociągów i kanalizacji. Wykonaliśmy także modernizację wentylacji w wielu budynkach. Gruntowny remont wewnętrzny przeszedł także Marecki Ośrodek Kultury.

zdjecie

Tak, możemy efektowniej korzystać ze środków zewnętrznych i racjonalnie wydawać pieniądze - 3 z 10

Środki zewnętrzne często kojarzone są z dofinansowaniem, jakie można otrzymać z programów unijnych. To prawda i trzeba korzystać z każdej takiej okazji. Jednak nie można zapomnieć o innych źródłach – dofinansowaniach z budżetu państwa, budżetu województwa, funduszach środowiskowych czy pieniędzy resortowych, a nawet źródłach niekonwencjonalnych jak sponsorzy prywatni. Odpowiedni program zachęt dla niezameldowanych to też wymierna korzyść dla budżetu miasta.

Rozliczamy

Po raz pierwszy nasze miasto pozyskało środki rządowe na budowę dróg (Pomnikowa i Zagłoby). Dzięki unijnemu wsparciu zbudowaliśmy i budujemy drogi rowerowe i chodniki oraz parkingi dla mieszkańców. Fundusze europejskie wspierają marecką edukację w naszych szkołach i inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy także pieniądze na renowacje rowów melioracyjnych i budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Korzystaliśmy także ze wsparcia z niekonwencjonalnych źródeł – dzięki zaangażowaniu mieszkańców pozyskaliśmy środki od prywatnych firm na place zabaw, siłownię plenerową i miasteczko ruchu drogowego – efekt aktywności społecznej.

Środki zewnętrzne skutecznie pozyskiwał również Wodociąg Marecki. Dzięki nim w Strudze budowana jest druga stacja uzdatniania wody oraz jeszcze w tym roku rozpocznie się kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej.

W sumie, w minionej kadencji pozyskaliśmy ponad 65 milionów złotych.

zdjecie
fot. 1

Tak, możemy lepiej kształcić - 4 z 10

Głównym zadaniem inwestycyjnym zbliżającej się kadencji jest budowa nowego gimnazjum wraz z zapleczem sportowo – rekreacyjnym. Szybki rozwój demograficzny wymusza na samorządzie kolejne działania – obecne szkoły podstawowe pracujące na dwie zmiany pękają w szwach – niezbędne jest wybudowanie kolejnej szkoły podstawowej oraz zapewnienie miejsc dla najmłodszych w przedszkolach. Chcę dążyć do tego, by oferta edukacyjna była na tyle atrakcyjna, by nie opłacało się wozić dzieci do warszawskich szkół. Nowoczesne narzędzia edukacyjne, wyposażenie IT, szeroka oferta zajęć dodatkowych, programy motywacyjne dla dzieci oraz kadry nauczycielskiej.

Rozliczamy

Rozbudowaliśmy Szkołę Podstawową Nr 1 przy Okólnej, w budowie jest Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne przy Wspólnej ze szkołą podstawową, basenem, halą sportową i salą widowiskową. Reforma edukacji zmusiła nas do przeprojektowania tego budynku z gimnazjum na podstawówkę na 1200 uczniów. Utworzyliśmy Przedszkole Miejskie Nr 5 w Strudze, budujemy nową siedzibę dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Pustelniku. W budowie jest także nowy budynek przedszkolny przy Okólnej. Trwają prace budowlane przy ul. Szkolnej, gdzie rozbudowujemy Szkołę Podstawową nr 2, dzięki czemu szkoła pomieści dwukrotnie więcej uczniów. Doprowadziliśmy szybki Internet do każdej szkoły. Rodzice wszystkich uczniów mogą korzystać z dziennika elektronicznego. Dodatkowo zakupiliśmy nowoczesne dotykowe tablice multimedialne ze środków rządowych, nowy sprzęt multimedialny oraz zorganizowaliśmy dodatkowe zajęcia dla uczniów finansowane z funduszy europejskich. Promujemy klasy dwujęzyczne. Zakupiliśmy nowoczesne oprogramowanie dla szkół wykorzystujące modele 3D i technologię rozszerzonej rzeczywistości AR. Wydłużyliśmy także godziny pracy świetlic szkolnych.

W szkołach uruchomiliśmy Źródełka Markowej Wody, zorganizowaliśmy zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego z użyciem mobilnego miasteczka ruchu drogowego i autochodzika oraz zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowo zainstalowaliśmy defibrylatory we wszystkich szkołach.

zdjecie
fot. 1

Tak, Marki mogą być obywatelskie - 5 z 10

Mamy wiele obszarów życia codziennego, gdzie podstawą do wydania decyzji lub wskazania kierunku działań powinny być przeprowadzone wcześniej szerokie konsultacje społeczne. Chcę także uwzględniać głos coraz bardziej aktywnych organizacji pozarządowych.

Rozliczamy

Uruchomiliśmy w pełni obywatelską procedurę budżetu obywatelskiego, którego zasady zostały określone przez mieszkańców w drodze konsultacji społecznych. Przyjęliśmy zasady inicjatywy lokalnej i regulamin funkcjonowania Rady Pożytku Publicznego. Pracę rozpoczęła Marecka Rada Seniorów. Szeroko korzystaliśmy z mechanizmu konsultacji społecznych. Powołaliśmy społeczny Komitet ds. Rewitalizacji. Zdecydowanie zwiększyły się środki na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Prowadziliśmy konsultacje drogowe z mieszkańcami w sprawie projektów budowy ulic. Konsultowaliśmy z Wami sprawę wdrożenia roweru miejskiego (wybór lokalizacji stacji i nazwy), wspólnie wybieraliśmy maskotkę, hasło i logotyp miasta. Opracowaliśmy zasady Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Uruchomiliśmy Centrum Aktywności Fabryczna 3. Angażowaliśmy się w wiele inicjatyw podejmowanych przez organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców.

zdjecie
fot. 1

Tak, w Markach może być bezpieczniej - 6 z 10

Mamy nowoczesny budynek komisariatu policji. Ruszył monitoring miejski. Są to elementy, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa. Ważne jest jednak, by były na bieżąco rozwijane i analizowane – zagrożenia z miejsc monitorowanych przenoszą się w inne, nieobjęte dotychczas kontrolą. Bezpieczeństwo to także dobrze oznakowane i oświetlone ulice.

Rozliczenie

Rozbudowaliśmy system monitoringu miejskiego. Dofinansowaliśmy zakup radiowozów i sprzętu informatycznego dla Policji oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach i Państwowej Straży Pożarnej w powiecie wołomińskim. Rozbudowaliśmy sieć miejskiego oświetlenia o kilkaset punktów. Stworzyliśmy wewnętrzny system bezprzewodowej łączności dla służb ratunkowych i jednostek miejskich. Wybudowaliśmy wyniesione skrzyżowania oraz lepiej oznakowane i oświetlone przejścia dla pieszych przy Szkołach Podstawowych przy Szkolnej, Dużej, Pomnikowej i Okólnej (ta ostatnia ulica z budżetu obywatelskiego).

zdjecie
fot. 1

Tak, możemy rozwijać sport i rekreację oraz zwiększyć ofertę kulturalną w Markach - 7 z 10

Tak, możemy rozwijać sport i rekreację oraz zwiększyć ofertę kulturalną w Markach

Zadaniem na najbliższe lata jest sprawne i efektywne administrowanie tymi obiektami. Jednak nadal brakuje miejsc rekreacyjnych dla młodzieży takich jak – skateparki, boiska do streetballu czy siatkówki plażowej. Również trasy rowerowe czy ścieżki biegowe to inwestycje stosunkowo tanie, ale znakomicie wypełniające braki w tej dziedzinie w mieście.

Nie udało się przez ostatnie cztery lata rozpocząć rewitalizacji fabryki i pałacu braci Brigssów. Nie znaczy to, że należy odejść od tego pomysłu. Wręcz przeciwnie. Jeśli nie udało się zdobyć na ten cel pieniędzy z Unii, musimy znaleźć inny sposób, by to miejsce zaczęło tętnić życiem i stać się symbolem Marek, łączącym przeszłość z przyszłością.

Rozliczamy

Daliśmy nowe możliwości funkcjonowania klubom sportowym i organizacjom pozarządowym. KS Markowi Biegacze, UKS Garda, Same Judo to tylko przykłady organizacji, które z powodzeniem w bieżącej kadencji dołączyły do klubów realizujących zajęcia sportowe dofinansowywane z budżetu miasta. Wybudowaliśmy nową infrastrukturę sportową: halę sportową przy SP1, dokończyliśmy kompleks boisk w Strudze, uruchomiliśmy siłownie plenerowe i tor rowerowy (z budżetu obywatelskiego). Wyremontowaliśmy salę gimnastyczną na stadionie miejskim i drogę dojazdową. W bieżącej kadencji rozbudowaliśmy ofertę imprez i zajęć sportowych dla mieszkańców – Olimpiada Przedszkolaków, letni i zimowy Poland Bike Marathon czy też Bieg Rotmistrza Pileckiego to przykłady nowych imprez, w których chętnie uczestniczą markowianie. Dzięki wielu inicjatywom rowerowym nasze miasto zostało wyróżnione prestiżowym tytułem „Gmina Przyjazna Rowerzystom” przyznawanym przez PTTK.

Zwiększyliśmy nakłady na wydarzenia kulturalne współorganizując wiele nowych przedsięwzięć takich jak Konwent Kobiet, Jarmark Świąteczny czy Seniorada.

Od jubileuszowego roku 50-lecia nadania praw miejskich organizujemy święto miasta, czyli Dni Marek. Do kalendarza wakacyjnych imprez wszedł na stałe projekt „Na weekend zostaję z rodziną w Markach”. Park Miejski tętni też życiem za sprawą kontynuacji letniego kina.

Nie udało nam się znaleźć środków na remont i ożywienie fabryki Briggsów. To zadanie na kolejną kadencję.

Po wybudowaniu Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego przy Wspólnej szkoła z pałacyku przeniesie się do Pustelnika, a zabytkowy obiekt będzie mógł pełnić funkcje kulturalne.

zdjecie
fot. 1

Tak, możemy rewitalizować Marki - 8 z 10

Bardzo ważnym obszarem, który wymaga poprawy, są miejsca rekreacji i odpoczynku. Trzeba zrewitalizować park miejski, by stał się miejscem, gdzie można przyjść i odpocząć od codziennego zgiełku. Powinien on spełniać oczekiwania zarówno rodziców z małymi dziećmi, jak i seniorów. W miarę możliwości finansowych należy przystąpić również do uporządkowania terenów wokół zbiorników wodnych.

Zadbane Marki to takie, w których porządnie są wymalowane pasy drogowe i przejścia dla pieszych.

Rozliczamy

W parku miejskim zmodernizowano alejki i wybudowano drogę rowerową. Dzięki nowym inicjatywom park tętni życiem. Przy Meksyku wybudowaliśmy siłownię plenerową oraz zainstalowaliśmy pomosty przy udziale mieszkańców. Przy Konnych stanęły ławki i śmietniki. Zwiększyliśmy bezpieczeństwo przy szkołach modernizując skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Opracowaliśmy Lokalny Program Rewitalizacji przy znacznym udziale mieszkańców. Przyjęliśmy Gminny Program Opieki nad Zabytkami umożliwiający uzyskanie dotacji na remont budynków zabytkowych. Dbamy o miejskie zabytki rewitalizując osiedle robotnicze Briggsów.

zdjecie
fot. 1

Tak, możemy zbudować markę miasta Marki - 9 z 10

Należy dołożyć wszelkich starań, aby szeroko promować Marki i stwarzać zachęty dla rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Wszystkie imprezy organizowane w Markach będą traktowane jako promocja miasta i wykorzystywał w tym celu.

Rozliczamy

Wspólnie z mieszkańcami stworzyliśmy hasło promocyjne naszego miasta, a następnie wybraliśmy logo i maskotkę – Pana Cegiełkę. Zaczęliśmy wdrażać w życie hasło „Marki włącz się” i wspólnie z mieszkańcami zadbaliśmy o miano miasta aktywnych mieszkańców. W ramach wsparcia dla przedsiębiorczości obniżyliśmy podatek od środków transportowych i znieśliśmy opłatę targową.

Uruchomiliśmy Marecką Kartę Mieszkańca umożliwiającą korzystanie z szeregu zniżek oferowanych przez mareckie punkty usługowe.

zdjecie
fot. 1

Tak, dla nowoczesnego urzędu - 10 z 10

Elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza, SMSowe i e-mailowe powiadomienie o załatwieniu sprawy, terminowe jej załatwienie.

A dla osób, które mimo postępu technologicznego z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z elektronicznego obiegu dokumentów przystosuję pracę urzędu dla ich potrzeb – niekoniecznie w obecnej siedzibie – weekendowe dyżury urzędników w centrum handlowym, czyli Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta.

Rozliczamy

Dla wygody mieszkańców uruchomiliśmy w urzędzie miasta Centrum Aktywności Cyfrowej oraz punkt potwierdzania profili zaufanych ePUAP. Umożliwiliśmy także płatność kartą bankową za opłaty lokalne w ratuszu. Stworzyliśmy Biuro Obsługi Klienta mareckiego urzędu. W ramach akcji „Tu mieszkam, tu płacę podatki, tu zyskam nowe inwestycje” organizowaliśmy punkty informacyjne miejskich urzędników i dyżury doradców podatkowych w centrum handlowym i mareckich szkołach.

zdjecie
fot. 1

Tego nie obiecywałem - 11 z 10

Tak, zmienialiśmy Marki wykorzystując wszystkie możliwości

Bieżąca kadencja udowodniła, że należy wykorzystywać wszystkie okazje, by modernizować nasze miasto i zwiększać komfort życia mieszkańców. W ciągu minionych czterech lat udało nam się zrealizować znacznie więcej niż zakładał nasz program wyborczy. Dzięki dobrej współpracy z innymi samorządami i sięganiu po sprawdzone rozwiązania funkcjonujące w innych gminach wprowadziliśmy Marki do pierwszej strefy biletowej, inaugurujemy system mareckiego roweru miejskiego „KołoMarek”, wprowadziliśmy bon żłobkowy, dopłaty do wymiany pieców na proekologiczne, finansujemy chipowanie i sterylizację zwierząt, uruchomiliśmy nowy Punkt Obsługi Mieszkańca Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Marecki Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie. Uruchomiliśmy wiele programów realizowanych przez marecki OPS i dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Zaprosiliśmy rodzinę repatriantów z Kazachstanu do Marek. Opracowaliśmy pierwsze trasy lokalnych linii autobusowych („L”). 

Zadbaliśmy także o naszą lokalną tożsamość. Wyprodukowaliśmy pierwszy dokumentalny film o Markach, który był emitowany na kilku antenach Telewizji Polskiej. Celebrowaliśmy ważne, pomijane wcześniej rocznice historyczne dla naszej lokalnej społeczności. Honorowaliśmy także zasłużone postaci wśród markowian, by pamięć o nich nie została zatarta.

 

zdjecie
fot. 1
fot. 3
fot. 4

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl