facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

Raport o stanie gminy za 2023

Piątek, 31 maja 2024

Udostępnij

Kilka słów wprowadzenia i link do dokumentu, który jest kopalnia wiadomości o Markach

Szanowni Państwo,

Oddaję w Wasze ręce raport o stanie miasta za 2023 r. To podsumowanie najważniejszych wydarzeń i zmian, do jakich doszło w ubiegłym roku w naszym mieście. To również kompleksowe kompendium wiedzy o tym, co naszej lokalnej wspólnocie udało się zrealizować na różnych płaszczyznach m.in.: inwestycyjnej, społecznej, oświatowej i kulturalnej.

Warto podkreślić kontekst demograficzny, w jakim działamy. W przeciwieństwie do wielu innych gmin, które się wyludniają, liczba mieszkańców naszego miasta stale rośnie. Według opracowania GUS, do 2040 r. zwiększy się o prawie 30 proc. To z jednej strony świetna wiadomość, z drugiej - wielkie wyzwanie związane z integracją i zaspokojeniem potrzeb wszystkich, bez wyjątku, obywateli naszego miasta.

Niech więc raport o stanie miasta będzie wyrazem uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju Marek: mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, radnych, pracowników urzędu i jednostek miejskich oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Dziękuję Państwu za współpracę i zaangażowanie! Ubiegły rok nie był łatwy i wymagał ogromnego wysiłku. Dziękuję Wam, że daliście radę! Dobra robota!

LINK do raportu

zdjecie

msg.net.pl mcer.pl marcovia-marki.pl

www.marki.plwww.marki.pl/inwestycjewww.marki.pl/karta