facebook.com linkedin.com twitter.com instagram.com S strava.com

Mamy finansowanie edukacyjnych inwestycji

Piątek, 19 stycznia 2018

Udostępnij

Podpisaliśmy dziś przełomową umowę. Przez kilka miesięcy prowadziliśmy negocjacje na temat uzyskania pieniędzy na budowę czterech obiektów edukacyjnych. Mieszkańców nam przybywa, obecne placówki pękają w szwach, dlatego odrabiamy zaniedbania inwestycyjne w tej dziedzinie.

Kilka lat temu do szkół chodziło 2 tys. dzieci, teraz 3 tys., a na to wszystko nałożyła się reforma oświaty, która wydłużyła naukę w podstawówkach.

We wrześniu skończyliśmy kompleksową modernizację szkoły podstawowej nr 1 przy Okólnej. To był pierwszy krok. Czas na kolejne. Dzisiaj Mareckie Inwestycje Miejskie podpisały umowę z kontrolowanym przez spółki skarbu państwa Bankiem Pekao. Dzięki niej mamy finansowanie kolejnych niezbędnych dla naszego miasta inwestycji:
- budowę Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego przy Wspólnej. Znajdą się w nim szkoła podstawowa dla 1200 uczniów, basen, sala widowiskowa i część sportowa
- rozbudowę przedszkola miejskiego przy ul. Dużej, które będzie mogło przyjąć dodatkowo 200 dzieci
- rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 przy Szkolnej, której przybędzie m.in. nowa część edukacyjna.
- budowę filii szkoły podstawowej przy Okólnej. To do niej podczas remontu „Dwójki” będą uczęszczać uczniowie klas początkowych. Po zakończeniu robót przy Szkolnej placówka przy Okólnej stanie się miejskim przedszkolem.

Przy okazji podpisania umów z Bankiem Pekao SA podpisaliśmy też dwie umowy na wykonanie robót. Przetarg na rozbudowę przedszkola przy Dużej oraz budowę filii przy Okólnej wygrała firma Climatic z Reguł. Oba obiekty mają być gotowe w tym roku.

zdjecie

msg.net.pl mcer.pl marcovia-marki.pl

www.marki.plwww.marki.pl/inwestycjewww.marki.pl/karta