facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Podpisaliśmy dwie umowy, które zwiększają bezpieczeństwo ruchu w rejonie ul. Wesołej

Wtorek, 9 maja 2023

Wydamy na ten cel niemal 0,5 mln zł

Pierwsza umowa dotyczy wybudowania oświetlenia typu LED w ulicy Wesołej. Zainstalujemy tam latarnie na odcinku około 1,5 km. Koszt wynikający z przetargu to ponad 409 tys. zł.    

Druga umowa dotyczy doświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Wesołej i Głównej. Ta inwestycja powstanie w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Koszt inwestycji to niecałe 75 tys. zł.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl