facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Na początku 2024 r. w naszym mieście otworzy podwoje poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Wtorek, 9 maja 2023

Dziś przed południem burmistrz Jacek Orych i starosta wołomiński Adam Lubiak podpisali list intencyjny w sprawie otworzenia w naszym mieście poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Poradnia ruszy ona na początku stycznia 2024 r. Przed nami jeszcze kwestie formalne (potrzebne będą uchwały obu rad: Miasta Marki oraz Powiatu Wołomińskiego) oraz prace remontowe (adaptacyjne m.in. zagwarantowanie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami)

Utworzenie poradni to odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Z ankiet, które realizował marecki ratusz przy okazji opracowywania strategii zdrowotnej, wynika, że ponad 38 proc. mieszkańców oczekuje poprawy dostępności usług z zakresu wsparcia psychologicznego.

Najważniejsze w tej inwestycji jest, to że dzięki wykwalifikowanej kadrze będziemy mogli nieść pomoc młodym ludziom. Składam gorące podziękowania na ręce starosty Adama Lubiaka, wszystkich zaangażowanych w ten proces radnych (gminnych i powiatowych) oraz urzędników obu szczebli samorządu.

zdjecie
fot. 1

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl