facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Coraz bliżej do budowy miejskiego żłobka

Czwartek, 27 kwietnia 2023

6,5 mln złotych wsparcia z rządowego programu MALUCH+

Marki to miasto ludzi młodych. Według GUS, jesteśmy na trzecim miejscu w Polsce, jeśli chodzi o wiek mieszkańców (35,8). Minimalnie wyprzedzają nas tylko dolnośląskie Siechnice (34,6) oraz nasz sąsiad – Ząbki (35,6). To, że jesteśmy młodym miastem, znajduje odzwierciedlenie również w innej liczbie. Na edukację oraz wychowanie przedszkolne dzieci i młodzieży przeznaczamy co roku gigantyczne pieniądze. W tym roku koszty edukacji wyniosą 125 mln zł. Szukamy więc dofinansowań do kolejnych inwestycji.

W naszej gminie brakuje samorządowej placówki opieki nad dziećmi w wieku 0-3. Pomysł stworzenia miejskiego żłobka zrodził się kilka lat temu, zaczęliśmy szykować dokumentację. Niestety jak zwykle przeszkodą do jego realizacji stały się pieniądze.

Najpierw musieliśmy rozbudować bazę szkolną i przedszkolną (w przeciwieństwie do żłobka – zapewnienie w nich miejsc dla wszystkich dzieci od 3 roku życia jest obowiązkiem samorządu). Tak powstało MCER, tak powiększyliśmy i wyremontowaliśmy SP1 oraz SP2, tak postawiliśmy dwa budynki przedszkolne. I TO NIE JEST NASZE OSTATNIE SŁOWO.

Okazję do kontynuacji inwestycji może dać nam program MALUCH+, którego celem jest rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Pod koniec lutego br. informowaliśmy o złożonym wniosku w programie „MALUCH+” 2022-2029 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Z informacji, jaka ukazała się dziś na stronie MRiPS wynika, że nasz wniosek został oceniony pozytywnie i miasto Marki otrzymało wsparcie w kwocie 6,5 mln na utworzenie 160 miejsc opieki nad dziećmi w wieku 0-3 lat.

Przyznane środki finansowe zgodnie z założeniami będziemy mogli przeznaczyć na budowę miejskiego żłobka. Dodatkowo ta edycja programu MALUCH+ zakłada, że inwestycja będzie mogła być realizowana do trzech lat, a przez kolejne trzy będzie zapewnione finansowanie nowych miejsc żłobkowych z funduszy europejskich. Inwestycję zamierzamy zlokalizować na terenie przedszkola miejskiego nr 2 przy ul. Dużej.

Dzięki tej inicjatywie zwiększy się aktywizacja zawodowa rodziców, którzy mogą szybciej wrócić na rynek pracy i zatroszczyć się o rozwój zawodowy.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl