facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Tak może wyglądać to miejsce pamięci

Środa, 5 kwietnia 2023

Ministerstwo dofinansuje prace wokół strużańskiego pomnika

Co roku, 1 sierpnia o godz. 17.00, mieszkańcy naszego miasta spotykają się na Strudze. Nieopodal kościoła oraz skrzyżowania Alei Piłsudskiego z DW 631 znajduje się pomnik, upamiętniający walki żołnierzy Armii Krajowej II Rejonu „Celków-Marki”. Staraliśmy się o uzyskanie dofinansowania do rewitalizacji tego miejsca pamięci. Uzyskaliśmy wsparcie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z tego źródła popłynie ponad 138 tys. zł. Na ostatniej sesji Rady Miasta rewitalizacja tego miejsca została wpisana do budżetu na ten rok. Szukamy kolejnego dofinansowania, by zmniejszyć nasz wkład własny.

Planujemy:

  • montaż oświetlenia
  • wymianę nawierzchni prowadzącej do pomnika
  • ustawienie elementów małej architektury (m.in. ławki i kwietniki)
  • wykonanie nasadzeń (krzewy i drzewa)
  • montaż trzech tablic zawierających rys historyczny.

 Kilka zdań o historii tego miejsca. W tym roku upłynie 70 lat od odsłonięcia pomnika. Upamiętnia on walki żołnierzy II Rejonu, którzy w przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego, od 30 lipca do pierwszych dni sierpnia 1944 r., toczyli wraz z żołnierzami radzieckimi walki z oddziałami wojsk niemieckich. Zginęło w nich 18 żołnierzy Armii Krajowej, a wielu zostało rannych. Projekt pomnika w obecnym kształcie opracował żołnierz AK II Rejonu, Roman Grabowski ps. „Dziadek”. Teren pod budowę stanowił darowiznę Zgromadzenia Michalitów.  Pomnik wzniesiono ze składek kombatantów, społeczeństwa Marek i pomocy Wojska Polskiego. W 1994 r. dokonano jego gruntownej renowacji, min. obłożono cokół płytami z szarego granitu, umieszczono nową tablicę i uporządkowano teren.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl