facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Bierzemy się za północną część Alei Piłsudskiego

Czwartek, 26 stycznia 2023

Z pomocą unijną rozpoczynamy prace wzdłuż głównej arterii

Aleja Piłsudskiego jest spadkiem po dawnej drodze krajowej. Był taki czas, kiedy jeszcze nie było obwodnicy i cały tranzyt jechał przez Marki. Choć słowo „jechał” jest na wyrost. Ci, którzy mieszkają co najmniej kilka lat, pamiętają gigakorki.

Na szczęście te czasy skończyły się, a my możemy stopniowo przywracać głównej arterii miejski charakter. Wspominam o tym dlatego, że niedługo zaczniemy prace w północnej odcinku Alei Piłsudskiego. Korzystając z unijnej dotacji przekształcimy odcinek od Legionowej do granic miasta. Z dawnej tranzytówki zrobimy tu miejską ulicę z prawdziwego zdarzenia.

Kto tamtędy jeździ, wie, jak jest. Stare chodniki, stare latarnie sodowe, przystanki nie przystające do wizerunku zmieniającego się miasta. I tylko asfalt jest stosunkowo nowy, bo wymieniony po wybudowaniu obwodnicy. Uprzedzając ewentualne pytanie – po modernizacji kierowcy będą mieć do dyspozycji dwa pasy w każdą stronę.

To, co się będzie działo, wydarzy się po wschodniej i zachodniej stronie ulicy. Po stronie wschodniej, gdzie jest nieco mniej miejsca, wybudujemy ścieżkę rowerową przechodzącą w ciąg pieszo-rowerowy. Od razu przygotujemy ich odbicie w kierunku ulicy Jaworówka. Gdy samorząd Mazowsza zmodernizuje drogę 631, powstanie wygodne połączenie z drogą rowerową wzdłuż tej trasy. Przy Piłsudskiego po wschodniej stronie powstaną też miejsca parkingowe (zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – równoległe do drogi) oraz zatoki autobusowe – oczywiście z nowymi wiatami.

Więcej będzie się działo po zachodniej stronie. Przede wszystkim poprawimy wyjazd z ulicy Legionowej m.in. wydłużymy pasy skrętu w lewo i w prawo. Poprawimy też układ sygnalizacji świetlnej. Bezpieczniejszy będzie również wyjazd z ulicy Klonowej. Wzdłuż zachodniej strony powstaną chodniki oraz drogi rowerowe. Pojawią się też trzy nowe wiaty przystankowe.

Po obu stronach wygospodarowaliśmy miejsca pod zieleń. Wymienimy też oświetlenie – znikną stare słupy i lampy sodowe, w ich miejscach zapalą się lampy ledowe. Różnica będzie spora. Widać to już na południowym odcinku Alei Piłsudskiego (od granicy z Ząbkami do węzła S8), gdzie w ubiegłym roku wymieniliśmy słupy i oprawy. Mosty Warszawa, wykonawca prac na Strudze, jest też autorem dokumentacji projektowej dla pozostałych części drogi. Będziemy je realizować, jeśli pojawi się na horyzoncie finansowanie (najlepiej zewnętrzne dotacje).

Na północnym odcinku alei wprowadziliśmy tymczasową organizację ruchu. Jak to zwykle bywa – mogą pojawić się utrudnienia (choć jeszcze nie w najbliższym czasie), za które z góry przepraszamy.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl