facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Okrągłe urodziny strażaków

Piątek, 20 stycznia 2023

Drogie Druhny, Drodzy Druhowie - wszystkiego najlepszego!

10 lat temu nasi mieszkańcy spotkali się w Pałacu Briggsów, by reaktywować Ochotniczą Straż Pożarną w Markach. Nieprzypadkowo używam słowa „reaktywować”, bo taka instytucja działała w naszym mieście, ale została zlikwidowana w 1991 r. Inicjatorzy zakasali rękawy i zrealizowali ten jakże kluczowy cel. Z biegiem czasu strażacy zyskiwali wozy i sprzęt, a ukoronowaniem ich starań było dołączenie w maju 2015 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Cieszę się, że w imieniu mieszkańców, jako samorząd, mogliśmy ich wspierać.

Strażacy mają pracy co niemiara. W ubiegłym roku byli dysponowani około 350 razy do różnych wydarzeń, co stawia ich w czołówce na Mazowszu. Dziś trudno byłoby sobie wyobrazić Marki bez naszej OSP.

Drogie Druhny, Drodzy Druhowie – tradycyjnie życzę Wam, żebyście powrotów z akcji mieli tyle samo, co wyjazdów. Wszystkiego dobrego!

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl