facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Kolejny rok na plusie

Wtorek, 10 stycznia 2023

Liczba mieszkańców Marek zwiększyła się o 1164 osób. Oczywiście mowa tylko o osobach zameldowanych...

Z danych dotyczących liczby ludności w Markach wynika, że na koniec grudnia 2022 r. mieliśmy już 37 323 mieszkańców. “Na plusie” byliśmy również na koniec 2021 roku - wówczas przybyło 1226 osób.

Podobnie jak w roku ubiegłym więcej było też urodzeń niż zgonów (dane te dotyczą wyłącznie zameldowanych mieszkańców). W 2022 r. w mareckich rodzinach przyszło na świat 404 dzieci. W tym samym czasie odeszły 266 osoby. Dla porównania, w 2021 r. zanotowaliśmy 503 narodziny oraz 263 zgony.

Podobnie jak w całej Polsce, w naszym mieście mieszka więcej kobiet niż mężczyzn. W Markach zameldowanych jest ponad 19,6 tys. kobiet oraz 17,7 tys. mężczyzn.

180 par zawarło związek małżeński (konkordatowy lub cywilny). W porównaniu z ubiegłym rokiem przysięgę małżeńską złożyło 69 par więcej.

Należy też zaznaczyć, że tzw. młode pokolenie miasta Marki, czyli dzieci i młodzieży do 18 r. życia, obejmuje ponad 10 tys. osób. To prawie 27 proc. zameldowanych osób! Jeśli chodzi o mężczyzn w tzw. wieku produkcyjnym (19-65), mamy ich blisko 11 tys. Niewiele większa jest grupa pań w wieku 19-60. Liczy ona 11,5 tys. osób. Grupa seniorska to obecnie około 4,8 tys. osób, z czego pań po 60 roku życia – 3,3 tys. i panów po 65 roku życia – 1,5 tys.

Jak na dłoni widać, że sporo ludzi decyduje się na zakup nieruchomości w naszym mieście. Oczywiście duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji mają niższe ceny niż w Warszawie czy możliwość zakupu większego metrażu niż w stolicy. Ale nie tylko…

- Z roku na rok poprawiamy stan naszej infrastruktury – kanalizacyjnej, drogowej czy edukacyjnej. W tym roku Wodociąg Marecki zakończył III etap rozbudowy sieci kanalizacyjnej powiększając ją o 14 km. Nasze miasto zrealizowało również roboty drogowe na 19 ulicach lub ich odcinkach. Położyliśmy asfalt lub kostkę łącznie na 6 km ulic. Zdobywaliśmy dofinansowania na kolejne inwestycje. Choć wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia – podkreśla Jacek Orych.

To, co martwi niemal wszystkie polskie samorządy, to zmniejszenie ich wpływu z podatków PIT. Zmiany ustawowe spowodowały, że gminy otrzymują mniej pieniędzy.

- Jedną z naszych szans na zasypanie tej dziury jest zwiększenie grupy płatników PIT, którzy w zeznaniu rocznym wskażą marecki adres zamieszkania. Ta zmiana nic podatnika nie kosztuje, jednak sprawi, że część płaconego podatku PIT trafi do naszego samorządu. Prawie 40 proc. Państwa podatku wraca do budżetu gminy, a zatem rozliczenie podatku dochodowego w Markach będzie miało wpływ na realizację inwestycji decydujących o poziomie życia naszych mieszkańców. Rozliczając PIT w naszej gminie, współfinansujesz budowę nowych dróg, edukację dzieci, komunikację miejską w pierwszej strefie biletowej, sport i kulturę – dodaje Jacek Orych.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl