facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Kalkulator opłaty śmieciowej na 2023 rok

Środa, 4 stycznia 2023

Uruchomiliśmy nowy kalkulator opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2023 r. rozpoczęliśmy przyjmowanie deklaracji odpadowych na 2023 r. Na ich podstawie obliczamy wysokość tegorocznych płatności za śmieci. Przypominamy, że wysokość opłat jest związana z zużyciem wody w 2022 roku.

Kalkulator znajduje się TUTAJ.

Dekladacje odpadowe na 2023 rok znajdują się na stronie: http://czyste.marki.pl/11-deklaracje_odpadowe

Wszystkie druki znajdują się na stronie https://marki.miasto.plus/, strona umożliwia również ich składanie przez ePUAP.

Oto podstawowe założenia:

  • deklaracje odpadowe składają właściciele nieruchomości jednorodzinnych, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej – jej zarządca, wspólnota lub spółdzielnia.
  • podstawą do złożenia deklaracji są faktury Wodociągu Mareckiego lub dołączana do grudniowego rachunku papierowa informacja o rocznym zużyciu wody. Elektroniczny dostęp do danych mają abonenci bezpłatnego Internetowego Biura Obsługi Wodociągu Mareckiego (ibo.wodociagmarecki.pl).
  • ogromna większość z nas oblicza wysokość opłaty w oparciu o średnie zużycie wody w trzech, następujących po sobie okresach rozliczeniowych (uwaga – nie może w nich być okresu z zerowym zużyciem).
  • nowością jest wejście do systemu tych osób, które nie posiadają przyłącza wodociągowego oraz wodomierza głównego, ale mają własne ujęcie wody opomiarowane urządzeniem zdalnie odczytywanym przez Wodociąg Marecki.
  • mimo wysokiej inflacji nie zmienia się stawka opłaty za odpady – nadal wynosi 11,22 zł za m. sześc. zużytej wody.
  • górna wysokość opłaty za odpady w systemie za wodę wynosi 160,83 zł. W żadnym innym systemie opłat za śmieci (od osoby, od metrażu, od lokalu) nie ma takiego ograniczenia.
  • właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach, mogą skorzystać z obniżki o 2,12 proc.
  • osoby, które nie mogą rozliczyć się w oparciu o wodę (brak wodomierza, brak trzech okresów rozliczeniowych, brak urządzenia pomiarowego dla własnego ujęcia wody), rozliczają się w oparciu o ryczałt, obliczany jako iloczyn liczby mieszkańców, średniego zużycia (3 m. sześc.) i stawki opłaty (11,22 zł).
zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl