facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Zakupy węgla po preferencyjnej cenie

Wtorek, 6 grudnia 2022

Do końca listopada z takiej opcji chciało skorzystać ponad 150 naszych mieszkańców.

Informacja ze strony www.marki.pl:

Jednym z najgorętszych tematów chłodnej jesieni są dostawy węgla. Z uwagi na gęstość zabudowy jednorodzinnej nasza gmina zdecydowała się przystąpić do programu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach. Od 9 listopada zachęcamy zainteresowane osoby do wypełniania odpowiedniego wniosku i składania go w Ośrodku Pomocy Społecznej (filia przy Lisa-Kuli 5a) – w formie tradycyjnej lub elektronicznej. W tym czasie dopinaliśmy umowy z dostawcą węgla oraz jego dystrybutorem.

- Podpisaliśmy dwie umowy – z dostawcą oraz dystrybutorem węgla. Dostawcą węgla będzie największa firma w branży, czyli Polska Grupa Górnicza. Dystrybutorem – firma Kabo Trans, która działa niedaleko naszego miasta, w Warszawie przy ul. Chudoby 3 (3km od urzędu miasta). Stamtąd będzie można odbierać węgiel po preferencyjnej cenie. Oczywiście, gdy się paliwo tam pojawi – mówi Anna Marchlik, sekretarz miasta.

Kto może ubiegać się o tańszy węgiel i jak to należy zrobić? Taką możliwość ma osoba fizyczna, która jest uprawniona do dodatku węglowego (czyli osoba, której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy lub która ma wpisany lub zgłoszony w Centralnej Ewidencji Emisyjności Ciepła piec na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwami węglopochodnymi). Pierwszym krokiem jest wypełnienie prostego wniosku i złożenie go do OPS.

- Do końca listopada wnioski o zakup węgla złożyło 152 naszych mieszkańców – relacjonuje Magdalena Rogalska-Kusarek, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z OPS wnioskodawca otrzyma informację o prawie do zakupu węgla w preferencyjnej cenie i z tym dokumentem uda się do składu węgla w Warszawie przy ul. Chudoby 3. Tam też uiści niezbędne opłaty. Tona węgla wyniesie 1900 zł.

- Z naszej kalkulacji kosztów wynikło, że możemy sprzedać węgiel po niższej cenie niż maksymalna (2000 zł). Pragnę podkreślić, że gmina nie będzie zarabiała na handlu węglem. Zależy nam na tym, by mieszkańcy płacili jak najmniej za opał do ogrzania ich domów – dodaje Beata Orczyk, skarbnik Marek.

Po rozpatrzeniu wniosku przez OPS terminy zakupu i odbioru węgla należy umawiać telefonicznie w składzie. Płatność za węgiel będzie można zrealizować na miejscu - gotówką lub kartą (nie robimy tego w urzędzie ani w OPS).

Przypominamy, że po stronie kupującego jest organizacja transportu z miejsca zakupu do miejsca docelowej dostawy i pokrycie jego kosztów. Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego transportu organizowanego przez skład.

Skład węgla oferuje również za dodatkową opłatą możliwość zapakowania węgla w worki. Szczegółowe informacje w zakresie transportu i możliwości pakowania węgla można uzyskać w składzie węgla.

obecnym stanie prawnym każdy wnioskodawca może się ubiegać o zakup maksymalnie 3 ton węgla po preferencyjnej cenie – do 1,5 tony do 31 grudnia tego roku oraz resztę - do 30 kwietnia 2023 r.

- Chcemy podkreślić, że nasza gmina jest jedynie organizatorem sprzedaży i nie ma wpływu na terminowość dostaw węgla do składu – mówi Anna Marchlik.   

Gdy pojawi się węgiel w składzie, bezzwłocznie będziemy o tym Państwa informować.

 

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl