facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Dziki - w pytaniach i odpowiedziach

Poniedziałek, 25 lipca 2022

Jednym z najważniejszych tematów na forach dyskusyjnych (nie tylko mareckich) jest kwestia dzików. Rzecz oczywista - chodzi o bezpieczeństwo: tak w Markach jak i innych gminach. Co możemy wspólnie zrobić, by je poprawić? W dyskusjach pojawiło się mnóstwo różnych wątków, niejasności, niekompletnych informacji itp. postanowiłem je uporządkować

Czy nie możecie wywieźć dzików z Marek w siną dal?

Niestety nie. Z uwagi na chorobę - Afrykański Pomór Świń (ASF) -  wprowadzony został zakaz odławiania dzików i ich transportu na tereny leśne, poza miasta – zgodnie z Rozporządzeniem nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu wołomińskiego (Dz. U. Woj. Maz. z 2018 roku poz. 561).

W naszym przypadku dodatkowym problemem jest obwodnica. Dziki mają zbyt mało miejsc, by przejść na jej wschodnią stronę.

Czy nie możecie odstrzelić dzików?

Temat mocno kontrowersyjny. Jednak, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców pod koniec ubiegłego roku, wraz z innymi samorządami, zwróciliśmy do Starosty Powiatu Wołomińskiego o wykonanie odstrzału redukcyjnego. Starosta wyraził zgodę i powierzył organizację i przeprowadzenie odstrzału Wojskowemu Kołu Łowieckiemu nr 123 Narew w Zegrzu. W przypadku Marek chodziło o 40 sztuk. Żaden z myśliwych koła nie podjął jednak tego tematu -  w związku z warunkami przekazania na rzecz Skarbu Państwa środków finansowych uzyskanych ze zbycia tusz dzików odstrzelonych na terenie niewchodzących w skład obwodu łowieckiego (np. tereny w granicach administracyjnych miast).

Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Starosta Wołomiński nie może wydatkować własnych środków na finansowanie odstrzału redukcyjnego. Również, mimo złożonego wniosku, dotychczas nie otrzymał dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie tego odstrzału.

I jeszcze jedno - trzeba również pamiętać, że nie ma mowy o  takich działaniach na terenie miasta. Można to robić jedynie na terenach łowieckich.

Co robi w sprawie dzików miasto?

Nasz ratusz regularnie dokonuje rozsypywania zapachowego środka odstraszającego dziki w miejscach zgłaszanych przez mieszkańców. Robiliśmy to m.in. przy Szkolnej, Szpitalnej, Skłodowskiej, Żeromskiego, Wołodyjowskiego, Butrymów, Kozackiej, Kurpińskiego, Letniej, Wiewiórki, Szymanowskiego, Kolorowej i wielu innych ulicach. W ostatnim tygodniu zużyto ponad 20 kg środka.  

Przygotowaliśmy również pakiety "pakiety antydzikowe". Są one bezpłatne i dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska w urzędzie miasta. W skład pakietu wchodzą ok. 1,5 kg środka odstraszającego dziki, ulotka "Dziki w mieście" oraz ulotka dotycząca środka odstraszającego.

Jest to produkt w postaci granulowanej, którego używa się do odżywiania, użyźniania gleby i odstraszania dzikiej zwierzyny. Jego składniki użyźniają glebę i jednocześnie, pod wpływem temperatury i wilgoci, powodują wydzielanie nieprzyjaznych dzikim zwierzętom zapachów.

Co mogą zrobić mieszkańcy?

Przede wszystkim zlikwidować miejsca, w których żywią się dziki. Niestety, wiemy o przypadkach bezpośredniego dokarmiania dzików (nawet przez dzieci!!!!!). Wystawiane są miski z jedzeniem!

Wyrzucanie skoszonej trawy w zarośla również spowoduje powoduje, że w tym miejscu pojawiają się dziki. Zadbajmy więc o to, aby liście, trawa, owoce, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady były kompostowane wyłącznie w zamkniętych ogrodach.

Wystawianie na ulicę odpadów w wieczór przed ich odbiorem też jest nie lada gratką dla dzików.

Dzik szybko przyzwyczaja się do sytuacji, w której na terenach miejskich ma łatwy dostęp do pożywienia. Będzie wracać w to miejsce! Nie zostawiajmy im bezterminowego zaproszenia!

Co zrobić, gdy spotkamy dziki?

- w żadnym wypadku nie zbliżajmy się do dzików;

- na widok dzików nie krzyczmy, rozmawiajmy donośnym głosem;

- spacerując z psem trzymajmy go zawsze na smyczy. Ujadający i atakujący czworonóg może być przyczyną szarży dzika;

- nie przeganiajmy dzików w miejsca, z których nie ma ucieczki. Zagrożone mogą próbować ataku;

Gdzie zadzwonić, gdy dziki zaczynają stanowić zagrożenie?

Do Dyżurnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Wołomińskiego tel. 22 776 03 00.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl