facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Dwa dofinansowania na inwestycje

Poniedziałek, 30 maja 2022

Początek tygodnia, świetne wieści. Otrzymaliśmy dwa dofinansowania w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki temu zmodernizujemy ulicę Ząbkowską na odcinku od Fabrycznej dogranicy z Ząbkami i wymienimy w części mieszkań komunalnych ogrzewanie na eko.

Złożyliśmy trzy wnioski, dwa zostały rozpatrzone pozytywnie. Otrzymaliśmy wsparcie na:

1. Modernizację ulicy Ząbkowskiej. Chodzi o odcinek między dwiema drogami powiatowymi, liczący 1,34 km (od wiaduktu obwodnicy do ul. Fabrycznej). Na ten cel otrzymaliśmy 10,63 mln zł. Ulicę Ząbkowską zamierzamy zrealizować w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Czyli – najpierw projektujemy i uzyskujemy pozwolenia, potem przechodzimy do etapu prac wykonawczych. Dlatego tu zastrzegam – to trochę potrwa. Co się finalnie zmieni? Nawierzchnia, chodniki, latarnie (pojawią się LEDy), zniknie część linii energetycznych, przygotujemy infrastrukturę pod kątem transportu publicznego.

2. Wymianę pieców w części domów komunalnych. Gdy przychodzi sezon grzewczy, w Markach mamy do czynienia ze zjawiskiem niskiej emisji. To zanieczyszczenia, które pochodzą z ogrzewania domów paliwami stałymi (przede wszystkim węglem). Tak jest również ogrzewana część domów komunalnych. Chcemy, by większość z nich przeszła na ogrzewanie gazowe. Na ten cel otrzymaliśmy prawie 3,5 mln zł.

Stale podkreślam - ogromną szansą na realizację inwestycji samorządowych są dotacje. Staramy się je zdobywać z różnych źródeł. Tym razem otrzymaliśmy rządowe wsparcie. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie, promowanie, a następnie proces akceptacji tych projektów - m.in. ministrowi Piotrowi Uścińskiemu oraz staroście Adamowi Lubiakowi.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl