facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Dla niepełnosprawnych i ich opiekunów

Poniedziałek, 20 czerwca 2022

Podpisaliśmy umowę na świadczenie usług opiekuńczych. W wykonaniu tej misji pomoże nam podmiot ekonomii społecznej

Pomożemy osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom. Dziś podpisałem umowę na realizację usług opiekuńczych w ramach dwóch rządowych programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz Opieka Wytchnieniowa. Ze wsparciem dla osób, dla których los nie był łaskawy, pośpieszy podmiot ekonomii społecznej, czyli Spółdzielnia Socjalna Pożytek z Tłuszcza. Szczegółowe informacje na temat obu programów znajdują się na stronie internetowej www.ops.marki.pl w zakładce „projekty i programy”.

Wartość umowy ze Spółdzielnią Socjalną to Pożytek to niemal 681 tys. zł. Dzięki staraniom OPS uzyskaliśmy dofinansowanie do obu projektów z Funduszu Solidarnościowego.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w uruchomienie tych ważnych przedsięwzięć – m.in. pani skarbnik Beacie Orczyk, szefowej OPS Magdalenie Rogalskiej-Kusarek oraz prezes spółdzielni Pożytek Ewelinie Gzowskiej. Dzięki temu już po raz trzeci wesprzemy osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl