facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Wnioskujemy o dotacje na inwestycje

Poniedziałek, 7 marca 2022

Staramy się o wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych

To jasne, że w obecnej chwili dużo naszych działań jest poświęconych sprawom ukraińskim. Trzymamy jednak również rękę na pulsie spraw inwestycyjnych, szukając dodatkowych źródeł ich finansowania. Część Państwa może pamięta, że udało nam się zdobyć rządowe dofinansowanie do remontu tych zabytkowych kamienic Briggsów. Aplikujemy o kolejne pieniądze. W lutym, w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, złożyliśmy wnioski o finanse na:  

  • kompleksową modernizacją ulicę Ząbkowskiej (od Fabrycznej od granicy z Ząbkami). Szacujemy, że koszt tej inwestycji to około 12 mln zł. Aplikujemy o ponad 11 mln zł. Plan jest taki, że wybudujemy nową jezdnię, chodniki, wymienimy przestarzałe oświetlenie na LEDowe. Jeśli uda nam się zdobyć rządowe pieniądze, zamierzamy zrealizować tę inwestycję w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
  • wymianę oświetlenia ulicznego w naszym mieście. Mamy ponad 3500 opraw oświetleniowych, w większości sodowych. Planujemy je wymienić na LEDowe. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo na drogach i spadną koszty (niższe rachunki za energię). Tę inwestycję szacujemy na ponad 25 mln zł. Staramy się o 23 mln zł dofinansowania od rządu.
  • wymianę źródeł ciepła w domach komunalnych. Taką operację zamierzamy przeprowadzić w około 170 lokalach. Jeśli otrzymamy dofinansowanie, pożegnają one stare piece węglowe, które są źródłem niskiej emisji. W to miejsce wprowadzimy ogrzewanie gazowe. Koszt inwestycji szacujemy na prawie 5 mln zł, wnioskujemy o ponad 4 mln zł rządowego wsparcia.

  Czekamy na rozstrzygnięcia. Do podziału w całym kraju jest 20 mld zł. W obecnej sytuacji finansowej samorządów każdy milion na inwestycje jest na wagę złota.

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl