facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Powraca Marecka Szkoła Rodzenia

Czwartek, 10 marca 2022

W marcu ruszą bezpłatne zajęcia w CAF3


Rozstrzygnęliśmy konkurs na prowadzenie Mareckiej Szkoły Rodzenia. Kolejnymi edycjami tego projektu zajmie się Fundacja Zielone Pojęcie. Nieprzypadkowo używam liczby mnogiej. Nasz partner będzie prowadził zajęcia przez trzy kolejne lata. W każdym roku (2022-2024) odbędą się dwa cykle dla nowych rodziców. Pierwszy rozpoczniemy już 31 marca. Zajęcia będą prowadzone w gościnnych progach Centrum Aktywności Fabryczna 3. Spotkania będą się odbywały w każdy czwartek – od godz. 18.00 do godz. 20.00.  

Oczywiście Marecka Szkoła Rodzenia jest bezpłatna dla jej uczestników. Udało nam się uzyskać 12 tys. zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia (przy rocznym koszcie wynoszącym maks. 29 tys. zł). O zapisach będziemy informować na stronie internetowej marki.pl oraz profilu FB miasta.  

Marecka Szkoła Rodzenia to jeden z programów prozdrowotnych naszego miasta. Dzieci uczestniczą w zajęciach pierwszej pomocy przedmecznej („Szpital Ratownika Cegiełki” – trwa otwarty konkurs ofert na realizatora programu przez kolejne trzy lata), a seniorzy są szczepieni przeciw grypie. Byliśmy też inicjatorami uruchomienia punktu szczepień powszechnych przeciw COVID w M1. Z inicjatywy mieszkańców, w ramach budżetu obywatelskiego, zrealizujemy również kurs pierwszej pomocy pediatrycznej dzieciom.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl