facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Czwartek, 24 lutego 2022

Українці, тримайтесь! Mи з вами!

Gdy w 2016 roku marecki samorząd uczestniczył w międzynarodowym projekcie organizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Edukacja dla Demokracji, mającym na celu wsparcie osób przesiedlonych z Donbasu do Odessy w wyniku konfliktu zbrojnego, wojna wydawała nam się czymś bardzo odległym. Niestety dzisiejsze wydarzenia sprawiły, że w polityce międzynarodowej nie ma rzeczy niemożliwych, a wartości, na których opiera się dzisiejsza cywilizacja można podeptać w dowolnej chwili.  

24 lutego 2022 roku zapisze się w historii jako dzień hańby dla Federacji Rosyjskiej, która bez wypowiedzenia wojny wkroczyła na terytoria niepodległej Ukrainy rozpoczynając inwazję militarną. Każdy konflikt wywołuje ból, cierpienie i nieszczęście innych. Polacy, nie chcąc pozostawić ukraińskich przyjaciół samych sobie, rozpoczęli szereg inicjatyw wspierających osoby, które znalazły się lub za chwilę znajdą się w potrzebie.  

Najszybszą formą wsparcia są zbiórki publiczne prowadzone przez ogólnopolskie organizacje pozarządowe mające swoje przedstawicielstwa na terenie Ukrainy lub współpracujące z ukraińskimi organizacjami społecznymi. Ta forma wsparcia pozwala na zakup niezbędnych produktów bezpośrednio na Ukrainie w miejscu przebywania obecnie osób dotkniętych konfliktem zbrojnym. Poniżej przedstawiam informacje na temat wybranych ogólnopolskich zbiórek publicznych i gorąco zachęcam do wsparcia:
- Caritas Polska https://caritas.pl/
- Polska Akcja Humanitarna (PAH) https://www.pah.org.pl/sos-ukraina/
- Fundacja Pomagam.pl https://pomagam.pl/solidarnizukraina
- Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) https://pcpm.org.pl/ukraina
- Polski Czerwony Krzyż (PCK) https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/  

Poza wpłatami finansowymi Polacy w całym kraju organizują pomoc dla Ukraińców przygotowując zbiórki darów dla osób przebywających na terytorium konfliktu oraz dla osób, które zdecydują się na wyjazd z Ukrainy w związku z działaniami militarnymi. Mieszkańcy Marek wielokrotnie w sytuacjach kryzysowych okazali swoje wsparcie potrzebującym. Głęboko wierzę, że tak będzie i tym razem. Właśnie nawiązujemy kontakty z organizacjami społecznymi, aby na terenie naszego miasta przeprowadzić zakrojoną na szeroką skalę akcję zbiórki artykułów pierwszej potrzeby dla sąsiadów z Ukrainy, które dostarczymy potrzebującym. O szczegółach poinformujemy jutro.

Українці, тримайтесь! Mи з вами!

#solidarnizukrainą #markiwłączsię

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl