facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Nareszcie

Piątek, 14 stycznia 2022

Na przełomie lutego/stycznia ruszy (do)budowa ekranów akustycznych

We wrześniu 2013 r. w mareckim ratuszu mieszkańcy Marek spotkali się z przedstawicielami wojewody oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tematem była obwodnica Marek i związane z inwestycją rozwiązania techniczne. Już wówczas spostrzegliśmy, że środki ochrony akustycznej będą niewystarczające. Apelowaliśmy o ich poprawę. Szkoda, że wówczas nas nie posłuchano. O tym, że mieliśmy rację, pokazały wyniki badań akustycznych zrealizowanych po oddaniu obwodnicy. Liberalne dla drogowców normy hałasu zostały przekroczone w wielu miejscach. Dlatego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zbuduje oraz podwyższy ekrany wzdłuż obwodnicy. To dobra, wyczekiwana decyzja. Po realizacji robót powinno być ciszej przy Wojskiego, Pałacowej, Kosynierów, Szpitalnej, Ząbkowskiej, Pomorskiej czy Warmińskiej.  

Temat nie pozostanie jednak zamknięty. Niestety, nadal nie będzie ekranów na wysokości ulicy Szkolnej. Pozostanie tam kilkusetmetrowa przerwa, przez którą hałas nadal będzie się wlewał. W sprawie ekranów byliśmy i jesteśmy uparci. I tak też będzie w przypadku brakującego odcinka, na którym przecież również wykazano przekroczenie norm.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl