facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Zaczynamy prace na Strudze

Piątek, 4 lutego 2022

Poprawiamy połączenie drogowe z Zespołem Szkół nr 2

Otrzymałem sygnał z Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg, że w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy Wczasowej i Weneckiej (na odcinku Wczasowa i Projektowana). Dziś wykonawca prac został formalnie wprowadzony na teren inwestycji. Dzięki niej poprawimy bezpieczeństwo ruchu drogowego w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 2 – wybudujemy kanalizację deszczową, chodniki i nową jezdnię.  

Żeby było lepiej, do jesieni będzie trochę gorzej. Dojazd i wyjazd do placówki będzie prowadził ulicami: Projektowaną i Turystyczną. Na czas remontu Projektowana stanie się dwukierunkowa.  

Mamy szansę na dofinansowanie tej inwestycji. Otrzymaliśmy pozytywną rekomendację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do wsparcia z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, możemy otrzymać z tego źródła 600 tys. zł. To pokryje plus minus 35-40 proc. kosztów inwestycji.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl