facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Unijne pieniądze popłynęły do Marek...

Wtorek, 4 stycznia 2022

...dosłownie i w przenośni. 30 grudnia na konto Urzędu Miasta wpłynęło - licząc co do grosza - 2669512 zł 79 gr. To pierwsza i na pewno nieostatnia transza, którą otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


W maju 2021 r. podpisaliśmy umowę, dzięki której z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko możemy pokryć część wydatków związanych z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych, przede wszystkim z zakresu budowy kanalizacji deszczowej w mareckich ulicach oraz modernizacji rowów melioracyjnych. Dzięki temu instrumentowi odzyskaliśmy część pieniędzy, które przeznaczyliśmy na takie inwestycje drogowe jak np. budowa ciągu Jowisza-Marsa-Saturna. Mam nadzieję, że uzyskamy kolejne dotacje dotyczące tego zakresu. Przed nami są bowiem kolejne przedsięwzięcia, obejmujące budowę kanalizacji deszczowej. Z tego źródła sfinansujemy też nasz marecki plan adaptacji do zmian klimatu.

Składam serdecznie podziękowania pracownikom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za współpracę przy rozliczaniu złożonych inwestycji kanalizacyjnych i melioracyjnych,  a także pracownikom oraz współpracownikom naszego ratusza, którzy postarali się o dofinansowanie i starają się o kolejne! Brawo Wy – dobra robota!

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl