facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Zostajemy przy rozliczeniu śmieci od zużycia wody

Wtorek, 11 stycznia 2022

Podczas dzisiejszego posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zaakceptowano bez uwag uchwały rady miasta w sprawie zmodyfikowanego kształtu systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych.


Oznacza to, że w Markach w dalszym ciągu podtrzymany zostanie system naliczania wysokości opłat od zużycia wody w gospodarstwie domowym, jednak od 1 stycznia wprowadziliśmy kilka zmian wynikających ze zmiany przepisów ogólnokrajowych.   Najistotniejsza zmiana dotyczy górnej granicy stawki - wysokość miesięcznej opłaty nie będzie mogła przekroczyć około 150 zł na gospodarstwo domowe. Ponadto 3 okresy rozliczeniowe wskazywane przez mieszkańca do wyliczenia średniego zużycia wody z nieruchomości nie będą już musiały liczyć co najmniej 81 dni. Nowe deklaracje z wyliczeniem stawki opłaty za odbiór odpadów w 2022 roku będzie można składać do 24 lutego. Szczegóły dotyczące wypełniania i składania deklaracji pojawią się niebawem w odrębnym wpisie na stronie mareckiego ratusza.  

Przypomnę, że samorządy mają do wyboru cztery metody obliczania opłat za śmieci. Od osoby, od wody, od metrażu i od lokalu. Żadna z nich nie jest idealna, ale ta od wody pozwala oddać, na ile dana nieruchomość jest zamieszkana i nie daje możliwości uchylania się od płacenia za odbiór odpadów przez właścicieli nieruchomości, które są zamieszkane. Niestety przy funkcjonowaniu poprzedniej metody naliczania opłat, czyli stawki uzależnionej od liczby osób zamieszkującej nieruchomość, mieliśmy do czynienia z prawdziwym exodusem mieszkańców w wielu gospodarstwach domowych, który widoczny był jednak tylko w deklaracjach śmieciowych, bo ludzi w Markach w rzeczywistości przecież przybywa z miesiąca na miesiąc. Wprowadzenie systemu naliczania opłat „od wody” pomogło wyłapać tych nieuczciwych, którzy do tej pory próbowali uchylać się od opłat i uszczelniło system, na którego funkcjonowanie przecież wszyscy jako mieszkańcy się składamy.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl