facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Przygotowaliśmy projekt budżetu na 2022 r...

Wtorek, 16 listopada 2021

...chyba jeden z najtrudniejszych w ostatnich latach. Z dwóch powodów...

Z jednej strony konstruujemy go w czasach spadających dochodów samorządów, z drugiej – nie chcieliśmy, żeby ten spadek odbijał się na naszych inwestycjach, których po prostu potrzebujemy. Żeby było jeszcze trudniej – jest coraz drożej. Opłaty, które płacimy naszym dostawcom i kontrahentom – również rosną. Ale tego nie trzeba Państwu tłumaczyć. To – w domowym wydaniu, po każdych zakupach – widzicie także po swoich prywatnych finansach. Mimo tych niekorzystnych tendencji, przygotowaliśmy projekt budżetu, za co serdecznie dziękuję pani Beacie Orczyk, która od 2015 roku trzyma rękę na pulsie mareckich finansów. 

Trochę danych porównawczych. Nasz tegoroczny budżet (czyli na bieżący, 2021 r.) zakłada dochody na poziomie 252,55 mln zł i wydatki na poziomie 270,9 mln zł. W przyszłorocznym budżecie przyjmujemy, że nasze dochody sięgną 218,5 mln zł, natomiast wydatki 246,5 mln zł. Jak widzicie, w obu kategoriach widać spadek. W przypadku dochodów jest to przede wszystkim konsekwencja przejęcia przez ZUS wypłaty świadczeń 500+ (realizowanych do tej pory przez samorządy) oraz niekorzystnych dla gmin zmian w podatku PIT. Mimo tego zwiększamy wartość inwestycji – w tym roku przewidujemy, że wyniosą 33,8 mln zł, a w przyszłym 41,5 mln zł. Oczywiście będziemy mieć deficyt. Moglibyśmy go nie mieć, gdybyśmy ścięli inwestycje. Ale czy o to chodzi w mieście, które się rozwija i któremu przybywa mieszkańców?

Co mamy na liście inwestycji?

 • przebudowę Wczasowej i Weneckiej, czyli dojazdu do Zespołu Szkół nr 2
 • kontynuację rewitalizację zabytkowych kamienic
 • przebudowę pierwszego fragmentu Alei Piłsudskiego (od Legionowej na północ)
 • kontynuację programu budowy nakładek asfaltowych
 • realizację ulicy Kościelnej
 • modernizację ulic: Ks. J. Popiełuszki, Kard. S. Wyszyńskiego, Papieża Jana Pawła II i Dobrej
 • przebudowę ulicy Prostej
 • przebudowę ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej
 • budowę chodnika na odcinkach Bandurskiego i Wspólnej
 • wymianę wiat przystankowych wzdłuż Legionowej i Piłsudskiego (z Mareckiego Budżetu Obywatelskiego)
 • kontynuację lub rozpoczęcie projektowania: Jagiełły, Sportowej, Wilczej, Żeromskiego Malinowej, Paderewskiego, Rodziewiczówny, Krakowskiej, Jaworówka, fragmentu Jasińskiego, połączenia Małachowskiego z Piłsudskiego
 • wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do dalszych prac projektowych dla Okólnej (Bielówek-Grunwaldzka) oraz Grunwaldzkiej (Okólna-Karłowicza)
 • rozpoczęcie programu doświetlania przejść dla pieszych
 • budowę oświetlenia w Gorzowskiej, Podkomorzego, Sikorskiego, Zbożowej oraz w sięgaczu Dzikiej,
 • dotacje na wymianę kotłów węglowych na bardziej przyjazne środowisku,
 • zamierzamy także rozpocząć renowację lokomotywy, naszej pamiątki po wąskotorówce

Czy chciałbym, żeby inwestycji było jeszcze więcej? No pewnie. Ale – parafrazując stare przysłowie – tak samorząd kraje jak mu pieniędzy staje. Pamiętajmy, że pozycją nr 1 w naszym budżecie jest i będzie przez wiele lat edukacja. To też inwestycja w przyszłość młodego pokolenia. W przyszłym roku pochłonie ponad 107 mln zł. To 44 proc. naszego budżetu. Byłbym szczęśliwy, gdyby subwencja oświatowa od państwa pokrywała choćby połowę tych kosztów…

 

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl