facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wtorek, 28 września 2021

Uzyskaliśmy ponad milion złotych na przebudowę ulicy Saturna.

Podpisałem dziś w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim umowę na dofinansowanie budowy ulicy Saturna. To część większej inwestycji drogowej, którą połączy Pustelnik z Zieleńcem (ciąg Jowisza-Marsa-Saturna) i która równolegle stanowić będzie dojazd do Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym. Z puli Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy na ten cel 1 035 265 zł. Dziękujemy za te pieniądze, które znakomicie ułatwią realizację inwestycji.  

Finansowanie budowy ulic Jowisza-Marsa-Saturna przypomina trochę patchwork. Oprócz wsparcia rządowego możemy liczyć również na pomoc Unii Europejskiej. Pieniądze pochodzą z dwóch źródeł: Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (tzw. ZIT) oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

Prace są w toku. Budujemy m.in. kanalizację deszczową, nową jezdnię, chodniki, drogę rowerową. Stopień zaawansowania robót przekracza 70 proc. Wykonawcą robót jest zwycięzca przetargu – firma Strabag. Jej przedstawiciele szacują, że w październiku rozpocznie się układanie pierwszej warstwy asfaltu.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl