facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Dokładamy kolejne miliony z funduszy zewnętrznych

Czwartek, 27 maja 2021

Tym razem wspomoże nasze inwestycje Unia Europejska

W tym roku udało nam się dwukrotnie zdobyć siedmiocyfrowe dofinansowanie. Otrzymaliśmy 1 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz prawie 2 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mamy dofinansowanie nr 3 - na razie najwyższe.

Tym razem nasz budżet zasili prawie 3,7 mln zł z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z tego samego, z którego przez ponad dekadę intensywnie czerpał i czerpie Wodociąg Marecki, budując praktycznie od zera sieć kanalizacji sanitarnej. Nasza dotacja też dotyczy kanalizacji, tyle że deszczowej, a ściślej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Dzięki niej pokryjemy m.in. część wydatków związanych z budową ciągu ulic Jowisza-Marsa-Saturna. Dziś w południe w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie ze skarbnik Beatą Orczyk złożyliśmy podpisy pod umową.

Dziękuję zarówno przedstawicielom NFOŚiGW (reprezentowanym przez Annę Czyżewską, dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu), jak i pracownikom naszego ratusza, którzy w konsultacji z Wodociągiem Mareckim przygotowali wniosek o dofinansowanie.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl