facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Ograniczamy wydatki

Środa, 8 kwietnia 2020

Przygotowujemy się na nadejście trudnych miesięcy


Od kilku tygodni funkcjonujemy w wyjątkowych warunkach spowodowanych stanem epidemii. Praktycznie wszystkie nasze siły kierujemy, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Obecnie nikt nie jest w stanie podać nawet przybliżonej daty zniesienia ograniczeń, z którymi się borykamy. Uderzają one w gospodarkę – zarówno w ogólnopolską jak i naszą lokalną marecką.  

Prawdopodobnie niedługo wszyscy zderzymy się z recesją: przedsiębiorcy, pracownicy, samorządowcy. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie straty poniesie gospodarka. Ale już dziś możemy przygotować się na przyjście trudnych miesięcy (oby nie lat). Ten kryzys prawdopodobnie odbije się na nas, mieszkańcach, a to oznacza, że automatycznie również na samorządzie.  

Szacujemy, że dochody zmniejszą się o miliony złotych. W tym trudnym czasie naszym priorytetem są i będą: zapewnienie sprawnego funkcjonowania miejskiego organizmu (m.in. w zakresie edukacji, pomocy społecznej) oraz jak najszersza ochrona inwestycji, których tak bardzo nadal potrzebujemy. Będziemy się więc starali ograniczać wydatki bieżące, czyli nieinwestycyjne. Podjąłem niełatwą decyzję o przełożeniu wszystkich imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych organizowanych i współorganizowanych przez marecki samorząd do końca bieżącego roku. Misję w tej dziedzinie, po ustaniu ograniczeń związanych z epidemią, realizować będą:
- Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego
- MCER - Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjneoraz
- CAF3 .

Przez ostatnie lata budowaliśmy markę naszego miasta opartą o hasło „Marki włącz się”. Narodziło się wiele ciekawych inicjatyw. Organizowane w mieście wydarzenia sprzyjały integracji mieszkańców i zacieśnianiu sąsiedzkich relacji. Jednak najbliższe miesiące nie będą sprzyjały imprezom. Musimy z odpowiedzialnością zadbać o zdrowie i życie naszych bliskich, a także zapewnić potrzebującym możliwość wsparcia. Wierzę w to, że ten trudny czas podnoszenia gospodarki z kryzysu szybko się skończy i po kilku miesiącach nasze życie kulturalno-sportowe wróci na właściwe tory.  

Poza rezygnacją z imprez miejskich nakazałem dyrektorom miejskich jednostek weryfikację budżetów i ograniczenie wydatków bieżących w swoich instytucjach do niezbędnego minimum. Ograniczamy wydatki promocyjne, remonty pomieszczeń, zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych. Być może te wydatki mogą wydawać się mało istotne, jednak liczę na to, że w skali budżetu całego miasta będziemy w stanie zaoszczędzić sporą sumę. Pomoże ona przetrwać czas, w którym nasze wspólne miejskie dochody będą niższe z racji sytuacji finansowej, w jakiej znajdą się nasi mieszkańcy. Głęboko wierzę, że wspólnie uda nam się przezwyciężyć kryzys, jaki nas czeka.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl