facebook.com twitter.com instagram.com e endomondo.com youtube.com

Strefa wolna od koszenia

Poniedziałek, 22 lipca 2019

Z myślą o mareckiej faunie

Na początku lipca na terenie miejskim przy ulicy Stawowej (w pobliżu zbiorników wodnych "Konne") utworzyliśmy zieloną strefę wolną od koszenia traw i roślin zielnych. Jest to obszar, na którym można spotkać owady zapylające, ptaki, płazy i małe ssaki. Tętni on życiem przez cały rok, jednak zachowanie go w stanie "dzikim" w okresie letnim jest szczególnie ważne dla tamtejszego ekosystemu. Dlatego umieściliśmy tam budki dla owadów zapylających. Będzie to dla nich miejsce schronienia i rozmnażania się, a także ochrony przed upałem, deszczem czy innym niebezpieczeństwem.

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl